Søppeldynge eller kanal i Stavern? Fra miljøproblem til attraktiv ny bydel

Sedimentering av leire/silt mot nord og av organiske materialer mot sør - rødt
Ny byggegrense mot sjø – gult
Bred (20 m.) og smal (10 m.) kanal i blått

Sedimentering av leire/silt mot nord og av organiske materialer mot sør - rødt Ny byggegrense mot sjø – gult Bred (20 m.) og smal (10 m.) kanal i blått Foto:

Av
DEL

MeningerI Stavern ble en sjøstrøm langs Risøyas vestside blokkert ved bygging av Risøyaveien i 1947. Det store gruntvannsområdet ble deretter brukt til søppeldeponi fram til 1985. Selv om dette var en vinn/vinn-situasjon den gang, er resultatet nå et dobbelt miljøproblem:

1. Søppeldynga er i seg selv en problematisk byggegrunn for boliger som nå er under planlegging. Vi frykter at en betongplate og plastfolie vil sprekke opp og gi helseskadelig bomiljø og setningsskader på både bebyggelse og utvendige konstruksjoner. En rekke kommuner står nå i erstatningssaker for slik bygging.

2. Når vannet står stille, sedimenterer silt og leire fra Lågen seg i Agnesbukta og gjør denne stadig grunnere. Samtidig fungerer Stavern havn som en enorm slamfelle der organisk materiale fra Lågen sedimenterer. Anaerob nedbryting av disse organiske materialene utvikler den hypergiftige gassen hydrogensulfid, som gir en stank av råtne egg på vindstille dager og medfører en død sjøbunn.

Vi har lagt ved en tekst som forklarer dette mer i detalj.

Vi har også laget 6 spørsmål som er viktige for oss i forbindelse med det kommende kommune- og fylkestingsvalget:

1. Vil ditt parti støtte et forslag om å arbeide for en statlig miljøpakke som kan foreslå løsninger som masseutskifting og kanalbygging samt delfinansiere dette?

2. Dersom det er umulig å få en miljøpakke på plass, vil ditt parti støtte vedtak om at kommunen og utbygger tar ansvar for tiltakene ved planvedtak og økonomiske bidrag?

3. Vil ditt parti støtte et forslag om å gjennomføre en strømningsmodell for å finne den optimale kanalen mht plassering, bredde, båtplasser og finansiering?

4. Vil ditt parti støtte et forslag om bredere strandsone mellom bebyggelse og sjø med god offentlig tilgjengelighet, samt reetablering av opprinnelig sandstrand?

5. Vil ditt parti bidra til at lokalmiljøet trekkes aktivt inn i videre planprosesser?

6. Vil ditt parti støtte et forslag om å utrede muligheter/ fordeler/ ulemper med en evt. Agnesbro?

Det er flere strømmer i området enn tidevannstrømmen.

Det er flere strømmer i området enn tidevannstrømmen. Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags