Indre havn bør beholdes som et åpent fellesareal

Samlingsplass og hyggelige aktiviteter i indre havn

Samlingsplass og hyggelige aktiviteter i indre havn Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet var fullt hus og stort engasjement på folkemøtet på Sanden, hvor to team presenterte mulighetene og konsekvensene ved de forskjellige alternativene til stasjonsplassering i Larvik. For oss i Høyre så ble vi ytterligere styrket i troen på at Kongegata vil gi den beste muligheten for en positiv utvikling av både Larvik kommune og Larvik sentrum. Vi er også svært glade for at fagfolkene presiserer at det er fullt mulig å flytte trebygninger, for deretter å sette de tilbake etterpå. Det ble også påpekt at en anleggsgjennomføring kan skje langt raskere og mer skånsomt enn først fryktet.

En ny jernbanestasjon blir et naturlig knutepunkt, og det ligger i sakens natur at det blir utvikling rundt den nye stasjonen. Vi ønsker at denne utviklingen skal skje rundt torget og dagens sentrum, og ikke som en nedbygging med boliger og kontorer i indre havn. Larvik Høyre ser med bekymring på en høy jernbaneløsning i indre havn, som vil føre til høye bygninger på begge sider av sporet.

Larvik Høyre har programfestet at vi ønsker å beholde indre havn som et åpent fellesareal for sosiale aktiviteter og rekreasjon for allmennheten. Vi vil ha spisesteder med uteliv og legge til rette for minnerike opplevelser i indre havn. Vi vil selvsagt utvikle og oppruste området, men vi bør etter mitt syn kun tillate bygging av lave flyttbare bygninger dersom dette bidrar til økt attraksjonskraft og er i tråd med formålet.

Larvik Høyre vil arbeide for at det etableres aktiviteter i Tollboden som gir liv og åpenhet for publikum hele året. Rett ved tollboden ligger også den gamle fiskehavna gjemt under et betonglokk. Her ser vi muligheter for ytterligere positiv utvikling både for innbyggere og båtgjester. Vi i Høyre beklager selvsagt at kommunestyrets flertall har stoppet arbeidet med å etablere en gjestehavn. En kystby som Larvik bør ha en havn hvor båtfolket kan fortøye trygt, og ligge noen dager. Dette må til for at båtgjestene skal besøke våre attraksjoner, butikker og spisesteder. Vi i Høyre har ikke noe imot at indre havn fylles opp med seilbåter, sjekter og fritidsbåter.

Til slutt et viktig poeng: Larvik Høyre ønsker en jernbanestasjon i Kongegata. Det er derfor svært viktig å kanalisere investeringene til bysentrum / Torget / Kongegata / Hammerdalen slik at en gjenoppbygging sikres raskest mulig etter den omfattende endringen som en ny jernbanestasjon påfører byen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags