Larvik havn, ordfører og trekantsamarbeid

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLarvik havn er en veletablert bedrift i Larvik, og det syntes jeg den skal fortsette å være, men kanskje det er på tide å se på hva den skal være. Jeg tror de aller fleste mener at vi skal ha en havn i Larvik.

Det er samtidig et faktum at det ikke bare er positivt med havnen slik den drives nå, da tenker jeg spesielt med tanke på støyproblematikken, samt at eieren, Larvik kommune kanskje ikke er helt på ballen.

For en tid siden bestilte kontrollutvalget en rapport i forbindelse med noen litt uheldige saker rundt Larvik Havn. Rapporten ble bestilt og oppdraget gikk til Telemark Kommunerevisjon. Rapporten ble levert kontrollutvalget, og etter at den var levert ble den endret etter press fra havnedirektørens jurist.

Telemark Kommunerevisjon (TKR) er eid av blant annet Larvik kommune, som også er eier av Larvik Havn. Leder for representantskapet (eierne) i TKR er Rune Høiseth. Det er også slik at TKR er revisoren til Larvik Havn. Rapporten ble først behandlet i kontrollutvalget, før den ble behandlet i forrige kommunestyremøte. Så vidt jeg har klart å lese meg fram til var det kun en politiker som stilte spørsmål om habilitet og stilte spørsmål om troverdigheten til denne rapporten.

Rapporten tok blant annet for seg manglende oppfølging av støyproblematikken. En av våre politikere uttalte at han hadde snakket med mange som ikke var plaget av støy. Jaha, det har vel de fleste av oss, men det er kanskje ikke disse som er mest interessante her. Det forteller derimot mye om hvordan enkelte politikere ser på dette problemet.

Sika-tomta var også en del av rapporten. Skal ikke gå så mye inn på hva som står skrevet angående dette, men jeg lurer veldig på hva som kan få politikerne våre til å tro at konteinerhåndtering på Sika-tomta vil støye mindre enn håndteringen ute på havna. Eneste store forskjellen er at støykilden flyttes veldig mye nærmere tett befolket område.

Vår ordfører har vært i Hirtshals på seminar. Det refereres i ØP til at Larvik nå er en del av et samarbeid. Hvilket? Skagerrak business summit er så vidt jeg kan se av nettsidene deres en konferanse med noen, sikkert interessante foredrag, samt litt speeddating. Ganske likt et møteforum, for dem som har vært med på det.

Ordføreren sier Jyllandskorridoren med tilknytning videre til Norge og Sverige vil være viktig i forhold til godstransport framover. Vi ønsker mer gods over på sjø og jernbane, og Larvik ligger veldig strategisk til.

Colorline sier følgende i en artikkel i mtlogistikk.no:

– En utfordring med jernbaneterminal på Sika-tomta, er at volumene blir små. Dessuten er nærheten til Oslo og sentrale transportløsninger kort. En omlasting til jernbane er forsinkende og fordyrende. Jernbaneselskap for godstrafikk i Norge, har svake økonomiske resultater, og utsikter til ekspansjon virker lite realistisk. Med for eksempel ett tog hver dag i hver retning, 400 meter langt – 5 dager i uken, så er dette 200 lastebiler pr. uke. Det er mindre enn hva Color Line har pr. dag på SuperSpeed på Larvik havn hele året igjennom. Dessuten – om jernbane hadde vært interessant i Larvik, burde det også finnes jernbaneforbindelse i Hirtshals. Den finnes ikke og kommer tidligst om 20–30 år – om den i det hele tatt kommer. Infrastrukturen som ligger der i dag kan ikke benyttes.

Colorline setter inn skip mellom Kiel og Oslo som bare skal frakte gods. Hvorfor gjør de det tro, samtidig som de bygger sitt eget logistikkbygg i Hirtshals.

Vi har også hørt lokale aktører med god kunnskap om transport si omtrent det samme.

Diskusjonen bør etter mitt skjønn nå dreies over på hva vil vi med Larvik Havn i fremtiden. Larvik Havn har publisert en ringvirkningsanalyse utført i 2014. Her kommer det fram at havna genererer ca. 1000 arbeidsplasser. Skal ikke problematisere det tallet nå, men hvor mange av disse går tapt om man toner ned containervirksomheten, men opprettholder driften ellers? Vi har god plass til Colorline, tømmer, flis. og sikkert noen konteinere også. Samt mye annet rart som kan komme sjøveien.

Jeg tenker at det burde ikke være noe mål for en så bynær havn som vår å bli størst i landet på konteinerhåndtering. Når det gjelder Sika-tomta så er det vel åpenbart at denne burde brukes til noe som skaper arbeidsplasser. Det gjør ikke en konteinerterminal.

Som avslutning er det greit å få fram at jeg ikke har tenkt å flytte, selv om noen alltid ber meg om det hver gang jeg stikker hodet litt fram. Jeg har ingenting imot å ha en velfungerende havn, men vil at man ser hvilken form den skal ha i fremtiden.

Kommunestyret må ta rollen som eier på alvor, og se havnedriften i sammenheng med utviklingen av Larvik By. Jeg tror ikke det er god byutvikling å forsøke å bli størst mulig på konteinerhåndtering. Det er mer enn nok kapasitet til dette i andre havner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags