Gå til sidens hovedinnhold

Om gatenavn, kommunedelplan og sikkerhet

Odd Hjorth-Sørensen

Sekretær i Stavern historielag

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Stavern historielag går vi ukentlig gjennom innsamlet historisk stoff med tanke på arkivering. Nylig kom jeg over ØPs referat fra kommunedelplanen for Stavern. Året var 2005, datoen 5. mars. Altså i historisk sammenheng ganske ferskt stoff. «Slik blir Staverns framtid» var overskriften. Prosjektleder Gro Herheim uttaler at prosessen i Stavern, i motsetning til den i Larvik, har vært mer innbyggerbasert, og dermed mer grundig demokratisk forankret. Hun sier videre at mens Larvik skal være stedet for forandring og fornying, skal man i Stavern bevare og foredle. Og selve planen understreker dette med det historiske Stavern.

Dette var det kommunal enighet om. Men så, bare 12 år etter, ser vi noe ganske annet enn bevaring av det historiske Stavern. På grunn av en ny kommunesammenslåing, 30 år etter den forrige, skal mange vei- og gatenavn endres i Larvik kommune. For det historiske Stavern betyr det at av sentrums 9 gatenavn skal 4 raderes ut!

Hva betyr da en kommunedelplan? Er det bare et stykke papir som kan bidra til litt varme i ovnen en kald vinterdag, eller skal det være et overordnet styringsdokument?

Gjennom sine vedtak og disposisjoner viser Larvik kommune at de heller til det første. Den demokratiske prosessen er svak, og helt uten sammenlikning med den fra 2005. Det er fristende å heller kalle den et byråkratisk kupp. For ved å gi inntrykk av at Sosial- og moderniseringsdepartementet påla oss dette, med henvisning til Matrikkelloven, var politikere og organisasjoner stilt opp mot veggen, og syntes ikke de hadde annet valg enn å kaste seg inni prosessen uten spørsmål.

I min kontakt med Dag Høgvard i departementet kommer det imidlertid klart fram at det aldri har vært snakk om noe påbud. Derimot en henstilling. Og det er noe helt annet.

Så mens vanlige demokratiske prosesser starter med diskusjoner og slutter med vedtak, så ser vi her det motsatte. I tillegg opprettes et nytt organ, fellesnemda, som er nedsatt av de to kommuner, og som gis større makt enn kommunestyrene i de saker de er satt til å styre. Dette er i og for seg legalt, men for menigmann og for oss som har innsigelser mot forslaget styrker det bare forvirringa og maktesløsheten. Det er tilsynelatende ingen som lytter, ingen som svarer og ingen som synes å ta saken på alvor. Det skyldes nok det spesielle ved denne prosessen. Vanligvis kjenner jeg lokalpolitikere som mennesker som gjør et viktig og oppofrende arbeid for å gjøre våre lokalsamfunn til et bedre sted å være. Hver etter sitt hode.

Matrikkelloven har etter hvert kommet noe i bakgrunnen, og prosessleder holder nå fram sikkerheten som det avgjørende. Kort tid etter den ufattelige brannen i London kan det kanskje virke en tanke umusikalsk å argumentere mot et lokalt brannvesen som ser ut til å mene at like veinavn setter liv i fare. I hvert fall skyves de foran som sannhetsvitner. Og la det være klart: brannfolk verden rundt gjør gang på gang en heroisk innsats ved de katastrofer de gis ansvar for å avhjelpe. Men alle skjønner at Londonkatastrofen ikke hadde noe med doble veinavn å gjøre. Der, som ofte ellers, handlet det om brannfarlige bygg. Og ingen skjønner heller at en nødtelefon om brann i f.eks. Storgaten i Stavern skal kunne gi rom for misforståelse hvis mottaker følger sin instruks.

Jeg snakket tidligere med Linda Winther, daværende sjef for 110-sentralen i Oslo, om problemer rundt brannvarsling, utrykning og sikkerhet. Oslo har nylig slått seg sammen med Asker og Bærum kommuner under én sentral, og Linda Winther er nå sjef for den. Hun opplyste at Oslo tidligere brukte et plottingssystem som heter Transfire 5, men at de og Asker prøvd ut en nyere versjon, Transfire 8. Det er da også dette systemet som brukes av den nye sentralen som betjener 850 000 mennesker i de tre kommunene, der det finnes mange doble og triple veinavn.

Jeg ringer den nye sentralen, og får snakke med vaktkommandør Morten Bratli. Han bekrefter at de bruker Transfire 8, og sier at de siden oppstart den 1. mars i år ikke har hatt noen problemer. Så forklarer han systemet. Foran seg har han en skjerm der alle anrop, telefoner eller alarmer, plottes med koordinater. Han får også opp hvem telefonen er registrert på. Nøyaktigheten på denne versjonen anslår han til et område på 8-10 fotballbaner. Han gir meg et konkret eksempel som dukker opp: en alarm fra området rundt Aker sykehus. Systemet sporer en oppringing til innenfor en tredel av sykehusområdet. Altså ganske presist. I hvert fall mer enn presist nok til å utelukke at like eller likelydende veinavn skal skape problemer. I hans område finnes f. eks. tre Kirkeveier. Uvesentlig, mener han. Og han sier eksplisitt at å endre gatenavn ikke er veien å gå dersom brannsikkerhet er målet.

Vaktkommandøren ved Norges største 110-sentral kan også opplyse at 110-sentralen som omfatter Larvik kommune om relativt kort tid vil ligge i Tønsberg, og basert på Transfire 8 eller nyere versjon. Da vil de nåværende sentralene i Drammen og Skien legges ned. Hvilke av byene Kragerø, Porsgrunn, Skien, Stavern, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand eller Drammen vil da kunne beholde sine gatenavn? Svaret er ALLE! Likelydende veinavn spiller ingen rolle!

I striden som pågår om gatenavn har Stavern historielag stått med rak rygg. Vi har gravd fram og servert argumenter, vi har vært prinsipielle, og, ikke minst, vi har representert følelsene til alle som kan bli berørt av dette overgrepet. Vi sparer også folk og kommunen for alle de problemer og utgifter som ville følge med en omlegging. Men vi mangler det avgjørende: Vi har ingen makt. Ikke annen enn folks støtte. Utøvende makt er det politikerne som har, være seg i kommunestyret eller fellesnemda.

Vi oppfordrer dere derfor til å ta til fornuften. La prestisjen ligge.

Så om dere tror på deres egen kommunedelplan, om dere tror på den teknologien som allerede er her, og om dere bryr dere det minste om folks følelser, er det bare én ting å gjøre: trekk saken!

For Stavern historielag

Odd Hjorth-Sørensen

sekretær

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.