Må vi bekymre oss om biblioteket blir restaurert og ikke flyttet?

Jet det arbeides med mellomløsning, men: Men kan jeg glede meg til bygget er gjenreist? spør Astrid Laursen.

Jet det arbeides med mellomløsning, men: Men kan jeg glede meg til bygget er gjenreist? spør Astrid Laursen.

Av
DEL

LeserbrevEt ordspråk er: For å forstå nåtiden, må en kjenne fortiden. Ut fra det tenker jeg følgende: Politikerne i Larvik gjorde det praktstykke å sette opp parkometre i sentrum på slutten av -80 tallet. Den gangen var flere av disse på kun 1/2 time. På den halvtimen skulle man kanskje på posten for å betale regninger. Hver regning måtte inn i en maskin 2 ganger for å bli registrert, betalt. Var det da kø der, var det ikke sikkert man rakk å betale regningene før parkometertiden var ute. Det samme gjaldt banker. Kø for å få betalt., satt inn eller ta ut penger. Jeg jobba den gang på Schrøder's elektro AS, på Lilletorget. Utenfor den butikken var disse parkometrene. Kunder som skulle ha lamper/ skjermer, kjøleskap osv. Rakk knapt å se utvalget, før de måtte løpe ut, betale, løpe inn og fortsette handelen. Noen ga opp.
Samtidig fikk Elkjøp lov til å etablere seg, der de er i dag. Der var det gratis parkering…Ja, jeg ble arbeidsledig. Bankene, Larvik Sparebank, Tjølling Sparebank, Hedrum Sparebank. DNC ble jo, som vi vet, sammenslått etter hvert, litt forskjellig, men ut av sentrum forsvant de.
I dag, vet vi at Larvik sentrum sliter veldig. Politikerne har i de mellomliggende år, tillatt butikksenter utenfor sentrum, Nordby'n, Øya og Sanden. Men det er IKKE Larvik sentrum. Larvik sentrum er torget og nærområdet. Derfor mener jeg at vi, Larviks befolkning, må stå på kravet om gjenoppbygging av biblioteket der det er. Det er godt med parkering, sentralt for de som benytter buss, og fint parkområde. På Face book er det nå en stor gruppe bekymrede mennesker, for hva som vil skje, med bygningen og beliggenheten av biblioteket.
For egen del, er jeg lesehest, men har vært med i den ene etter den andre bok-klubben, og derfor ikke benyttet biblioteket slik jeg burde. Men, vi flyttet i våres. Bare noen få bøker ble med på flyttelasset, for nå skulle jeg tilbake til tiden, med biblioteksbøker. Lett tilgjengelig enten om jeg skulle gå, eller hadde veien forbi av andre årsaker. Amalie Skrams "Hellemyrsfolket" skulle være førjulslesning… Vet det arbeides med mellomløsning, men :Men kan jeg glede meg til bygget er gjenreist?

Hvorfor bekymring?

Fordi det i årenes løp er gjort valg av de folkevalgte, mange av oss ikke kan forstå: Barnehagesaken på Valby. Det er under bygging et nytt boligfelt der ute. Kommunen, mener jeg å ha hørt, har kostet på en flott lekeplass. Boligenes størrelse og prismessig er for nyetablerte. Altså folk som sannsynligvis, har små barn, eller vil få barn. Boligfeltet ligger i gåavstand (2-3 min,) til barnehagen som det nå diskuteres nedleggelse av. Hvor er tankegangen? En vei til/ fra Valby, Den skal da overbelastes med trafikk fordi barnehagen er et helt annet sted i kommunen og skal kabalen gå opp, må bilen brukes. Husene som bygges skaper arbeid. Arbeid skaper lønn, som skaper kjøpekraft. Men da må boligene ha en attraktiv beliggenhet i forhold til arbeid, barnehage og skole! Valget som er tatt om nedleggelse av Valby barnehage kan få de konsekvensene, at skogen som ble hugget for å gi nevnte boligfelt plass, ligger der, til skrekk og advarsel for nok et dårlig valg av kommunens politikere.
Øyakrysset er overbelastet, men det tillates butikksenter an mass. Videre har Larviks politikere godkjent møbelbutikk, Felleskjøpet, Biltema, OBS bygg marked, i andre enden av Elveveien. Dit går det ikke busser. Har man ikke bil, har altså politikerne i Larvik, laget et handelssenter som kun er tiltenkt bilkjørere!
Grandkvartalet: Mange engasjerte seg i høyden på bygget. De som blir direkte berørt ved bl.a. å miste utsikten, ble ikke hørt. Andre som er dyktige til å forstå tegningene som ble fremlagt sto på så godt de kunne, men…svaret vet vi.
Torget er det brukt millioner av kroner på. Det må da være for at vi skal ha glede av det? At vi skal benytte sentrum? ØP flyttet opp dit. «For å være der det skjer». Det som skal skje er at sentrum skal raseres med jernbanen og bygg rives. Ja – ØP får best utsikt til elendigheten! Forretningene rundt torget gir arbeidsplasser, som en skulle anta er viktig i en by, men tvilen min er stor om det blir attraktivt og vandre rundt på rive-/ byggeplass.
Så inntreffer det veldig fine: Gjermundsen Autos område har planer om utbygging. Mange nye arbeidsplasser. Dessverre har Statens Veg Vesen sagt nei til inn/ utkjøring. De er redd for kødannelser. DET skjønner jeg, for nå har de tydeligvis forstått at det var «dumt» å tillate bygging så nær hovedveien, (Øyakrysset) uten mulighet for utbygging av veien slik det er i dag. Her ber jeg pent, kloke hoder sette seg sammen og finne en løsning. Vi har et stort behov for arbeidsplasser, så kanskje boligsalget i byen og distriktet for øvrig, øker? At Larvik kan bli en spennende by å flytte til.
Erik Bye sa: Politikerne må en gang lære, både i Norge og andre steder – at de ikke er våre herrer. I demokratiet, skal de være klar over, hver eneste dag de våkner, og hver eneste dag de går og legger seg, at de er våre tjenere. Tjener av folket.
Så husk disse ord – og før en politikk som er helhetlig, som også gjør at vi, kommunens borgere, føler oss sett og hørt!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags