Avskjed på grått papir – en konsekvens rådmannen måtte forvente

Rådmann Jan Arvid Kristengård måtte forvente konsekvensen da han offentlig refset kommunalt ansatte skriver Hallstein Bast i denne kommentaren. Nå har kommunens jurist sagt opp.

Rådmann Jan Arvid Kristengård måtte forvente konsekvensen da han offentlig refset kommunalt ansatte skriver Hallstein Bast i denne kommentaren. Nå har kommunens jurist sagt opp. Foto:

Av
DEL

MeningerI begynnelsen av november hadde to fra byggesaksavdelingen i Larvik en presentasjon av sine erfaringer med tilsyn og ulovligheter i kommunen.

Den ble godt mottatt av salen, men ikke av administrasjonen i kommunen. Rådmannen kritiserte sine egne ansatte i full offentlighet - med søknad om avskjed som en naturlig følge.

Rammen var Byggesaksdagene på Gardermoen. Dette er dager for fagfolk innen byggesaksbehandling, og foregår hvert år.

Presentasjonen var levende fremført og ble godt presentert og mottatt av fagfolk i salen. Erfaringen med ulovligheter i Larvik kommune ble illustrert med flere eksempler som var lett gjenkjennelige for oss som leser Østlands-Posten, selv om tiltakshavere ikke ble navngitt. Den politiske behandlingen ble også kommentert fordi den jo var en del av håndteringen av ulovlighetene.

Presentasjonen la ikke skjul på at den viste en subjektiv oppfattelse av et brennhet tema som har stor oppmerksomhet i de fleste kommunene - ulovligheter i sin alminnelighet, og særlig i strandsonen.

Friluftsområder og strandsone er under et stort press og fylkesmannen i Vestfold & Telemark har gitt tydelige signaler om innskjerping. Kampen om tilgang til natur er ofte en ulik kamp der betydelige interesser med skarpskodd juridisk engasjement skal møte allmenhetens interesser, representert av kommuner som har svært begrensede ressurser.

Derfor er det ekstra verdifullt med god kompetanse på feltet, en kompetanse som Larvik innehar. De to fra byggesaksavdelingen i Larvik har foredratt flere steder, rett og slett fordi de er gjenkjent som de fremste på området. De har integritet, er faglig svært dyktige og viser mot i vanskelige saker hvor det finnes interesser med sterke krefter.

Man kan selvfølgelig diskutere både form og innhold og det er klart noen politikere ikke liker å bli minnet på forslag de fremmet uten rot i virkeligheten, og det finnes også tiltakshavere som har gått svært langt i sine ulovligheter.

Det forsvarer likevel ikke rådmannens reaksjon. Han er byggesaksbehandlerenes arbeidsgiver som likevel uttaler til ØP: «Jeg vil sterkt beklage situasjonen som har oppstått. De holdningene som ble formidlet i foredraget, er ikke representative for de ansatte generelt.» og «Rådmannen hadde full tillit til at medarbeiderne utformet og gjennomførte foredraget i overenstemmelse med Larvik kommunes verdisyn……»

Uttalelsene kan ikke forstås annerledes enn at rådmannen tar avstand fra holdningene som ble presentert og at foredraget var et brudd på en tillit som var gitt.

Jeg skal ikke legge meg opp i rådmannens personalpolitikk, men denne refsen skulle eventuelt vært tatt internt og ikke i full offentlighet. Jeg forstår at tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen nå har levert inn sin avskjed. Det er svært forståelig, og er en konsekvens rådmannen måtte forvente. Man kan ikke drive tilsyn eller ulovlighetsoppfølging mens man tviler på ryggdekning fra sine overordnede.

Nå mister rådmannen en av sine absolutt beste krefter innen sitt felt.

Han kan umulig ha visst hva han gjorde!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags