Det er med stor undring jeg får bekreftet at mine funderinger om byggingen av Amfi var på tegnebrettet og i diskusjon i komunen allerede for så mange år siden.....det beviser vel egentlig at mange i komunestyret ikke har hatt visjoner om fremtiden....stagnasjon...vil jeg kalle det....helt ufattelig....på grunn av et tre !!!! Nei det kan vel ikke være den riktige argumentasjonen !!!?? Men tegningene ligger jo der, det er ikke noen andre endringer i de bygningene som står der.....så hva ventes det på ????

Kari Andersen Hagen