Jernbanesaken har pågått lenge, og nå bør det fattes vedtak

FLERTALL: Det ble i InFacts undersøkelse for ØP  spurt om det var riktig av kommunestyret å «parkere» Bergeløkka nå. Her var det også et flertall av de spurte som var enige med kommunestyrets vedtak, skriver Høyres Bjarte Steen.

FLERTALL: Det ble i InFacts undersøkelse for ØP spurt om det var riktig av kommunestyret å «parkere» Bergeløkka nå. Her var det også et flertall av de spurte som var enige med kommunestyrets vedtak, skriver Høyres Bjarte Steen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevErik A. Sørensen gjør stadig et poeng av at ordføreren og undertegnede pekte på Kongegata som den foretrukne stasjonsplasseringen allerede i mars 2017. Altså for to år siden. I ord og tegninger fremfører han sitt budskap, som om våre uttalelser den gangen skulle være manipulerende og et forsøk på maktmisbruk. Dersom Sørensen hadde deltatt i Larvik-politikken den gang, hadde han visst at Larvik kommunestyre da vedtok følgende med stort flertall (28 stemmer for, og kun 7 stemmer mot): «Av de to alternativene fremstår Kongegata-korridoren som det klart beste. Larvik kommunestyre anbefaler videre planlegging og prioritering av dette alternativet.»

For over to år siden mente altså mer enn tre firedeler av kommunestyret at Kongegata var det beste alternativet. Er det da så veldig spesielt at ordfører og opposisjonsleder også mente dette?

Kommunestyret i Larvik har holdt på med jernbanesaken i flere år. Første vedtak om det kommende planprogrammet var allerede i juni 2016. Spesielt formannskapet er siden da holdt løpende orientert om saken, og har også vært på studietur til andre byer som er i samme situasjon som Larvik. I tillegg har ordfører og undertegnede hele tiden deltatt aktivt i Plattform Vestfold, som er et regionalt samarbeidsorgan vedrørende IC utbyggingen.

I desember 2017 var jernbanesaken igjen oppe til behandling i Larvik kommunestyre. Her ble følgende vedtatt, kun mot 6 stemmer fra FrP:

«Kongegata-alternativet fremstår som det klart foretrukne alternativ for videre konsekvensutredning. Med bakgrunn i opplysninger i revidert planprogram og Bane NORs orientering i formannskapet, mener Larvik kommunestyre at stasjonsalternativet i Indre Havn ikke vil gi en tilfredsstillende by- og sentrumsutvikling. Larvik kommune kan ikke akseptere en forringelse av de historisk viktige områdene rundt Herregården. Larvik kommunestyre ber om at en i den videre planprosess og konsekvensutredninger ser på en fleksibel plassering av fremtidig stasjon i dette området som muliggjør en parkering/adkomst fra Bergeløkkaområdet, samtidig som en også ivaretar en sentrumsutvikling. Larvik kommunestyre legger til grunn intensjonene i et kollektivknutepunkt. Larvik kommunestyre ber om at det utredes en mulighet for heis / rulletrapp forbindelse fra Øvre Bøkeligate / Gårdsbakken og ned til stasjonsområdet.»

Ja, her stemte altså både Sørensen og hans partifelle for at Kongegata er det beste alternativet. Riktig nok fremmet han også alternativt forslag om Bergeløkka, men da dette falt, stemte han sammen med meg. For øvrig bør det fortsatt jobbes med mulighetene til en forbindelse opp til Øvre Bøkeligate/Gårdsbakken, og det regner jeg med kommer når stasjonsplassering er vedtatt.

For egen del mener jeg fortsatt at Kongegata-alternativet er det beste. Og jeg er ikke alene om dette. Meningsmålingen som InFact gjennomførte for Østlands-Posten nå i januar, viser at 39 prosent av dem som ble spurt foretrekker Kongegata, og 31 prosent foretrekker Indre havn. Den største tilhengerskaren har Kongegata hos de unge voksne fra 30 til 44 år. Av disse svarer over 55 prosent at de foretrekker en stasjon i Kongegata.

Det ble i samme undersøkelse spurt om det var riktig av kommunestyret å «parkere» Bergeløkka nå. Her var det også et flertall av de spurte som var enige med kommunestyrets vedtak.

Det er mange gode argumenter for at en fremtidig jernbanestasjon bør ligge i Kongegata. Dette vil jeg komme tilbake til i nytt leserbrev om ikke så lenge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags