Så har ungdom engasjert seg i utvikling av Larvik by. I leserbrev fra Ole Sannes Riiser kan vi lese om det å flytte Nordbyen til sentrum.

Det er å treffe spikeren på hodet. Nordbyen har eksistert så lenge jeg kan huske, og sentrum har klamret seg til livet i like lang tid. Det er jo helt korrekt at det ikke er realistisk å parkere i sentrum for så å gå til Nordbyen, eller omvendt.

Det er lite klimavennlig og egentlig slitsomt å måtte kjøre til Nordbyen for så dra til Øya for å handle på Sportsbutikken og til slutt kjøre igjen til sentrum for å handle i noen av de fine nisjebutikkene der. Tenk så mye mer effektivt og klimavennlig å kunne parkere ved biblioteket og deretter gå og utføre alle ærend en trenger. Og klima og effektiviteten må det tenkes på for fremtiden.

Overskriften på ØPs artikkel fra mandag 29. Januar er “Dramatisk forslag”. Dramatiske situasjoner krever dramatiske tiltak. Jeg synes Larvik sentrum nok en gang står foran en dramatisk situasjon. Arbeidsplasser blir regulert langt utenfor sentrum på tross at det ikke er det som anbefales. Det skapes ikke liv, dynamikk og møteplasser når folk drar til sentrum for å arbeide, møte i lunsj pause, når disse arbeidsplassene ikke er i sentrum. Ringdalskogen med bla kontorene til Jotron er godkjent, Solkilen sitt kontorbygg ble presentert i en begeistret artikkel til ØP i forrige uke. Til slutt er det på gang søknad om Big Boxes og kontorplasser på Øya. Som Sanner Riiser påpekte ble nådestøtet til sentrum avverget i denne perioden, ved å nekte Nordbyen en utvidelse. Takker til flertallet som stemte mot slik utvidelse. Men når alle andre planer for arbeidsplasser lang utenfor sentrum blir godkjent, står sentrum igjen skadelidende.

Dette kan det politiske Larvik sammen med næringslivet og særlig Nordbyen i spissen gjøre noe med. For la det være klart, Nordbyen kjøpesenter er høyt ønsket, og ønskes brukt, i Larvik Sentrum.

Dramatisk tiltak å flytte Nordbyen? Kongsberg bestemte i 2011 å flytte høgskolen til sentrum. En avgjørelse som ikke var ekstrem nødvendig elle presserende i en studentby, med Kongsberg maritim som sikrer tilkomst av relevant arbeidskraft. Kongsberg kommune og høyskolen samarbeidet, og sentralt i dette samarbeidet var en målsetting om å videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby, og gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted.

I 2014 fikk nettopp Kongsberg nasjonal pris for byutvikling fra kommunal departementet. Blant flere av kriteria står følgende oppgitt i vurderingen: Kongsberg gjennom lang tid har arbeidet med å styrke sentrumshandelen, og har tatt modige og eksemplarisk sterke posisjoner i dette arbeidet. Det har vært bred politisk enighet om ikke å tillate etablering av kjøpesenter utenfor sentrum. Juryen mener kommunens administrasjon og politikere har gått inn i disse problemstillingene med åpent sinn og høy kompetanse, og har identifisert mange av de problemene som klassiske bysentra har med å holde på handelen. En vesentlig hendelse i Kongsbergs videre liv er oppføringen av den nye Kunnskaps- og kulturparken i sentrum. Høgskolen som i dag ligger utenfor sentrum blir flyttet og blir en del av den nye Kunnskaps- og kulturparken, noe som demonstrerer troen på utviklingskraft som ligger i koblingen mellom kunnskap og byutvikling.

Drammen har gjennomgått mange tiltak i årevis for å komme dit de er i dag. Byplan ble faktisk utarbeidet flere år etter at tiltak var i gang. For det viktigste er handlinger fremfor planer. Det hjelper lite med en byplan/sentrumsplan for Larvik, når arbeidsplasser settes av/reguleres til områder langt utenfor sentrum. Disse vedtakene svekker Larvik sentrum.

Hva med trafikkøkning og parkering? Her kan vi se på våre nabobyer, Sandefjord og Tønsberg. Der er kjøpesenteret riktig plassert, i sentrum, og har til og med fått utvidet sin virksomhet. Velvillighet til utvidelse vil øke også for Nordbyen hvis den plasseres i sentrum.

Jobben med å finne en plass til Nordbyen i sentrum bør begynnes så snart som mulig, både for å unngå flere planer om utvidelse utenfor sentrum, og for å være klar til senere arbeid i forbindelse med togstasjonen.

Jeg håper at en sterk politisk ledelse, slik som beskrevet for Kongsberg, tar tak i dette sammen med kommunen og næringslivet ved Steen & Strøm, og gårdeierne i sentrum og finner en fremtidsrettet løsning til det bedre for Larvik.