Fargerikt

Av
DEL

LeserbrevPolitiet fikk nylig melding om at to personer viste frem kniver i Larvik sentrum, ØP 20. ds.. Trusler om knivstikking ble hørt. Presentert på nettsiden skrev jeg i kommentarfeltet ett ord; Fargerikt. Ordet ble fjernet og undertegnede utestengt fra kommentarfelter på ubestemt tid. Begrunnelsen var at ØP ønsker god og saklig debatt og av hensyn til en etterfølgende meningsutveksling.

Innvandring knyttet til multikultur har i mange år vært tema i norsk hverdagsdebatt. Det er delte meninger om fordeler og ulemper. ØPs reaksjon viser at avisa tok for gitt at begrepsbruken var negativt rettet mot bestemte personer eller gruppe. Altså tolket og tilla redaksjonen kommentator holdninger etter forgodtbefinnende.

Begreper som fargerikt og innvandring og multikultur, enkeltvis og sammensatt, brukes med positive og negative fortegn i den offentlige samtalen. Grupper, særlig yngre, bejaer det kulturelle mangfoldet. Eldre født inn i og vokst opp i og erfart et mer homogent og mindre rastløst og tryggere samfunn, ser derimot på utviklingen de siste femti årene med til dels stor skepsis.

Erfaringer knyttet til gjentatte handlinger og fenomener observert over lengre tid kan gi grunnlag for sikre konklusjoner. Bruk av kniv og andre stikkvåpen er en trend som har manifestert seg som en uhyggelig voldskultur knyttet til trusler, ran og drap. Medier og myndigheter vitner daglig om det, nasjonalt og internasjonalt.

Norsk fellesskap består av norske og innvandrede etnisiteter. Vold som norm brukes av begge parter. Begrepet fargerikt knyttet til hendelsen i Larvik sentrum må være en akseptabel ytring i seg selv og grunnlag for diskusjon i det offentlige rom. Ikke minst fordi slike subjektive ytringer er daglig tale knyttet til mangfoldet av oppfatninger om multikulturell utvikling i Norge. Begrepsbruken navngav ikke personer og fornærmer derfor heller ingen. Den uttalte verken hat eller forakt. Ordet slik det sto var kjemisk fritt for oppfordring til handling mot personer eller grupper.

Lov om ytringsfrihet sikrer at alle mennesker kan gi uttrykk for sine meninger. Det om man ikke oppfordrer til kriminalitet, rasisme, pornografi, ærekrenkelse eller villedning. ØPs manglende forståelse for retten til å ytre seg understrekes ytterligere av at avisens reportasje ikke navnga personer som opptrådte truende. Heller ikke ble etnisitet brukt om disse. Begrepet fargerikt kunne derfor ikke knyttes opp mot personer eller grupper involvert.

Ordbruken ligger altså godt innenfor hva ytringsfriheten tåler. Slik faller ØPs knebling av kommentator, på den andre siden, godt innenfor grensen til sensur. En orwellsk redaksjonell norm for å snevre inn sentrale ord og begreper i en pågående samfunnsdebatt. I dette tilfellet fjernet redaksjonen grunnløst et begrep man ikke likte, satte munnkurv på ordbrukeren og blokkerte for debatt.

Redaksjonen må likevel ha erkjent at fargerikt er anvendelig som uttrykk for en pågående samfunnsutvikling i Norge. I alle fall fikk undertegnede tilbake retten til å kommentere etter å ha klargjort sine synspunkter for redaksjonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags