Svar på leserbrev fra AP 24.juli

Av
DEL

MeningerHilde Lorentzen i Larvik Arbeiderparti angriper i sin artikkel Larvik Høyre for å drive med privatisering av helsetjenester. Umiddelbart ser innlegget ut som det er skrevet av Arbeiderpartiet sentralt, og at det bare er å føye til respektive kommune. Du har tydeligvis fått oppgaven med å fylle ut punktet for Larvik. En rekke påstander blir fremsatt som om det var den fulle sannhet. Det er det ikke! Jeg vil minne Lorentzen om at det nå er kommunevalg og at vi kanskje burde konsentrere oss om de viktige veivalg som Larvik står overfor – og de er mange, i stedet for å slenge ut usanne og usakelige påstander mot Larvik Høyre.

Arbeiderpartiet snakker som vanlig bare om systemene og lite om brukere av tjenestene.

Larvik Høyre setter alltid brukerne høyest. Brukerne er det viktigste for oss og for å få best mulig brukervennlighet må det kanskje  benyttes flere verktøy enn det AP har i kassa si i dag. Det er de beste tjenestene for brukerne som teller.

Når det gjelder helsetjenester i Larvik, så er Larvik Høyre opptatt av å forankre disse i offentlig sektor, men med de utfordringene vi står overfor i dag, ser vi også nødvendigheten av å slippe til private aktører, dersom dette skulle vise seg å være gunstig for god velferd. 

Minner Lorentzen om at vi allerede i dag har mange private løsninger som fungerer godt. Derfor synes jeg du svartmaler situasjonen og driver en form for skremselspropaganda overfor publikum. Jeg vil minne om at Larvik Høyre og Larvik Arbeiderparti har stått samlet i flere store og viktige saker innen Helse-og Omsorg den siste perioden. Og vi har nettopp også vedtatt en langtidsplan – nemlig Helse-og Omsorgsplanen, som strekker seg helt frem til 2032, og som vi også er enige om. Så hva er bekymringen din?

Jeg vil nok en gang understreke at Larvik Høyre har grunnlinjen godt forankret i offentlig sektor og de ansatte er vår ressurs. Både organisasjoner, frivillige og private aktører er imidlertid nødvendige aktører for å bidra til å løse morgendagens utfordringer. Vi mener mangfold er viktig for å utnytte alle ressurser i tjenesteproduksjonen.

Jeg vil komme tilbake i et senere leserinnlegg med det Larvik Høyre mener er de største utfordringen innen Helse-og Omsorg i Larvik, og hvordan vi kan løse disse på best mulig måte. Jeg håper vi i fremtiden  kan – for Larviks innbyggeres  skyld – diskutere utfordringer og hvordan vi kan løse disse på en best mulig måte, fremfor å skyte på hverandre. Det er det ingen som er tjent med. Håper på en sakligere dialog  fremover mot valget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags