Ny stasjon i Indre havn blir løsningen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJernbanedirektørens nye krav om langt enklere og mer kostnadseffektive stasjonsløsninger langs det nye dobbeltsporet gjennom Vestfold, er etter ordre fra samferdselsminister, Jon Georg Dale (Frp).

Kronene til tidenes største jernbanesatsing, InterCity på Østlandet stipulert til 172 milliarder, må rekke lengst mulig! Hva som gir størst effekt for de reisende fremfor bidrag til byutviklingsprosjekter blir heretter det viktigste!

Vestfoldbanen er Norges mest trafikkerte togstrekning med drøyt 6,5 millioner årlig reisende. Det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Tønsberg og videre inn til Oslo skal etter Nasjonal transportplan stå ferdig i 2032.

I et stadig mer underfinansiert velferdssamfunn hvor statens oljeinntekter synker og svære kostnader som eldrebølgen snart vil medføre – samt omstilling til krevende nye klimamål, er tiden overmoden til å realitetsorientere lokalpolitikere uten magemål.

Senere års høytflyvende og urealistiske tankeslott om nærmest total opprustning av ikke mindre enn 10 bysentra knyttet til kommende InterCity-parseller, mangler fullstendig økonomisk bakkekontakt. Statens primære oppgave er å bygge en effektiv, dobbeltsporet jernbane som skal knytte de mest befolkningsrike områder i Norge sammen som nye millioner reisende kan ha glede av. Nye Vestfoldbanen bygges for hastigheter opp til 250 km/t og med to avganger i timen på strekningen Lillehammer – Skien. Det vil bety store tidsbesparelser og et stort potensial i å utløse såkalte «regionsforstørrelser» med åpenbar positiv betydning for et fleksibelt arbeidsmarked, nye bomuligheter og spennende næringsutvikling på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Bane Nor har for Larvik innstiltIndre havn som det beste stasjonsalternativet. Larviks nye jernbanestasjon skal ligge på en elegant viadukt/broløsning med fri sikt og fri ferdsel til sjøkanten for larvikinger i alle aldre! Og som gir en jernbaneteknisk god løsning opp gjennom Hammerdalen for tilknytning til den nye parsellen Farriseidet – Porsgrunn som ligger klar. Ny stasjon over nåværende spor i Indre havn hvor staten eier grunnen. Altså den mest realistiske løsning innenfor de nye krav til akseptable og nøkterne kostnadsrammer.

Ønsker virkelig våre folkevalgte å ta rotta på siste rest av kjøpekraft i sentrum hvor store deler av butikk- og boligmassen må rives når en 50 meter bred og 18 meter dyp byggegrop for å fundamentere en kommende tunnel i nedkant av Torget. Omfattende og støyende anleggsarbeid gjennom fem års byggetid skal føres fram til Kongegata.

Med omfattende spunting og nærmere 100 000 lastebillass med løsmasser som skal ut, vil fortsatt butikkdrift i store deler av sentrum bli umuliggjort. Det lokale næringsliv river seg i håret av fortvilelse når sentrale politikere har vendt det døve øret til protestene. Det meste forventes at staten skal betale. Men det er ikke bare i Larvik og på Vestfoldsiden at lokalpolitikere mangler realisme; i Fredrikstad fabler lokalpolitikere om nytt stasjonsbygg til fire milliarder.

Om Larvik Høyre og AP velger å ikke ta de nye, statlige og svært så tydelige politiske signaler på alvor og kvitte seg med provinsielle skylapper og ensidig gå inn for Kongegata, vil Larvik trolig sakke akterut i kampen om å få en ny og tidsmessig stasjon i overskuelig fremtid.

I den kommende utvikling av den nye Vestfoldbanen, et topp moderne dobbeltspor som effektivt og klimavennlig skal binde byer og tettsteder sammen for kommende generasjoner, vil Bane Nor og sentrale politikere ganske snart måtte vurdere antall stopp/stasjoner gjennom Vestfold. For å få full effekt av en moderne jernbane for hastigheter på 250 km/t ligger Vestfoldbyene for tett til å stoppe på hver stasjon.

Om politikerne begår en varslet kardinaltabbe i kommunestyremøtet 21. august er det slett ikke sikkert at Larvik får sine stopp hver halvtime på en kommende høyhastighetsstrekning som etter hvert skal omfatte ny trasé til Sørlandsbyene helt fram til Stavanger – en gang i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags