Jeg opplever at det stadig foregår diskusjoner om Larvik sykehus sin framtid. Takk for god behandling!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I januar/februar 2018 har jeg hatt et uforutsett og et planlagt sykehusopphold ved SIV. Jeg er meget fornøyd med behandlingen på begge stedene.

DEL

MeningerUforutsett sykehusopphold i Tønsberg: I Tønsberg ble behandlingen utført på innleggelsesdagen selv om det var søndag, dvs ingen ventetid. Oppfølgingen etter behandlingen som be utført av leger, sykepleier og annet personell var utmerket. Som pasient opplevdes behandlingen som personellet utførte som effektiv. Personellet hadde hendene fulle og mye å gjøre og lite tid til å snakke med pasientene. Travelheten var så stor at jeg fikk lyst til å hjelpe til.

Ved hjemreise fikk jeg god info om hva jeg selv skulle gjøre og at jeg vil bli kalt inn til etterkontroll, meget betryggende.

Planlagt sykehusopphold i Larvik: Sykehuset utfører som kjent planlagte ortopediske operasjoner.

Dagen før operasjonsdagen ble jeg kalt inn til forundersøkelse. Dette innebar god informasjon om hva som skulle skje på operasjonsdagen.

På operasjonsdagen møtte jeg på Larvik sykehus kl 07.00. Ble tatt godt imot og fikk besøk av overleger som skulle utføre operasjon. De fortalte noe mer detaljert hva de skulle utføres. Jeg følte meg i trygge hender selv om jeg var spent, spesielt på resultatet etterpå. Fra tidligere visste jeg at helsepersonellet på Larvik sykehus innehar landets beste kompetanse innen fagområdet sitt.

Etter oppvåkning ble jeg informert av kirurgene om at operasjonen var 100 % vellykket.

Rekonvalesenstiden på sykehuset som varte kun et døgn opplevdes som meget profesjonell med god info til pasient. Oppholdet for øvrig føltes bedre enn et hotellopphold. Servicen her var kjempegod noe som jeg tror er viktig for pasientene.

Jeg opplever at det stadig forgår diskusjoner om Larvik sykehus sin framtid. Det kan virke som om det stadig plukkes bort deler av tilbudet her.  Ut ifra det jeg har erfart må det være effektivt og pasientvennlig å ha et sted hvor planlagte operasjoner utføres og ikke forstyrres av øyeblikkelig hjelp. Øyeblikkelig hjelp vil forstyrre og forskyve planlagte operasjoner. Dette er ikke pasientvennlig og skaper unødvendig usikkerhet for pasientene.

Håper fremtidig langtidsplan for Larvik sykehus innebærer at nåværende behandling i Larvik vil bli beholdt. Selv om lokalene ikke er nye fremstår de som tilfredsstillende med godt utstyr og meget god kompetanse hos ansatte. Som pasient føles det godt å være på et mindre sykehus. Det ble bekreftet også av medpasienter som hadde bosted utenfor Larvik.

Takk for god behandling både i Tønsberg og i Larvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags