fRAmtidens skole skaper vi sammen!

Grunn til å smile: Rektor Simen Aas Løwer er rektor ved Ra ungdomsskole, som kommer best ut blant skolene i Larvik når det gjelder grunnskolepoeng, skriver Trine Ørbæk.

Grunn til å smile: Rektor Simen Aas Løwer er rektor ved Ra ungdomsskole, som kommer best ut blant skolene i Larvik når det gjelder grunnskolepoeng, skriver Trine Ørbæk. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRa ungdomsskole inviterte lærere, foreldre, politikere, forskere og andre skoleinteresserte til «Inspirasjonskveld for framtidens skole». Torsdagskvelden startet med dokumentarfilmen «Most Likely To Succed», som stiller spørsmål om skolen, slik den ble formet for å utdanne befolkningen til arbeid i industrisamfunnet, også funger som et egnet system for å utdanne mennesker i dagens kunnskapssamfunn. Der industrisamfunnet knyttet produktivitet opp mot hvor effektive medarbeidere var til å håndtere maskiner og mekanikk, handler produktivitet i kunnskapssamfunnet om hvor gode vi mennesker er til å skape verdier i fellesskap, for å oppnå framtidig vekst og innovasjon. 

Det er skolens ansvar å utruste elevene med kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre livene sine innenfor et slik kunnskapssamfunn, samt innenfor nye samfunnsstrukturer vi ennå ikke kjenner til. Derfor pågår det nå, både nasjonalt og internasjonalt, prosesser med å finne ut av hvilket innhold skolen må inkludere for å ruste barn og unge til framtidens arbeidsliv. Kompetansene som blir løftet fram som betydningsfulle i framtiden blir i politiske styringsdokumenter omtalt som 21st Century Skills og inkluderer blant annet kritisk tenkning, kreativitet, det å lære å lære, praktisk kunnskap, samarbeid, kommunikasjon, IKT, fleksibilitet, ledelse, å ta initiativ, samt sosiale og emosjonelle ferdigheter. I Norge har disse kompetansene ligget til grunn for utarbeidelsen av den nye overordnede delen av læreplanen: «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» som videre gir retning for utviklingen av de nye læreplanene som skal implementeres i skolene høsten 2020. 

Rektor Simen Aas Løwer fortsatte kvelden med å holde et foredrag om hvordan de på Ra ungdomsskole allerede er i gang med å utvikle innhold og undervisningsformer som kan bidra til at elevene står bedre rustet til å møte morgendagens skole og arbeidsliv. Et begrep han løftet fram var dybdelæring, som i retningslinjene til Fagfornyelsen 2020 blir beskrevet på følgende vis: «Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre». Og det var nettopp dette Aas Løwer fikk til, i praksis, som siste post på programmet. Ved å organisere de frammøtte i grupper på 5–6 personer rundt småbord, inviterte han oss inn til å reflektere over framtidens skole. I en halvtime diskuterte vi, på tvers av fag, forståelser, kulturer og politiske interesser om hva vi tenkte på, etter å ha sett filmen og hørt foredraget. Mange begynte å reflektere over egen skolegang. Historier om betydningsfulle lærere, unike læringsopplevelser, men også erfaringer med utenforskap og meningsløshet, ble delt av kjente og ukjente mennesker, mellom kaffekoppene. 

Avslutningsvis delte vi våre viktigste innspill med resten av de ca. 50 frammøtte. Nettopp ved å skape dette refleksjons- og erfaringsdelingsrommet, der disse kompetansene og verdiene blir satt i spill, viser Ra ungdomsskole at de allerede har tatt et steg framover i riktig retning i utformingen av framtidens skole. Takk for en meningsfull kveld. Dere inspirerer!

Trine Ørbæk

Førstelektor PhD i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og Listekandidat Larvik arbeiderparti,

Følg på: www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/trine-orbak-article194956-6688.html

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags