Ja til kunnskap – nei til avskilting

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det er fristende å tilegne Elisabeth Aspaas Runsjø å ha en god porsjon av frekkhetens nådegaver, skriver lederne i Utdanningsforbundet i Vestfold.

DEL

MeningerOnsdag 21. februar 2018 hadde Elisabeth Aspaas Runsjø et innlegg i Tønsbergs Blad hvor overskriften var «Dette er en forakt for kunnskap». Innlegget viste til en tidligere reportasje om de vedtatte kompetansekravene for lærere, hvor rektor og en lærer på Barkåker skole står fram med sin opplevelse av å være avskiltet. Fredag 23. februar uttaler hun til Østlandsposten «De er på bærtur», hvor hun viser til en tidligere reportasje i nevnte avis med samme tematikk. Det er fristende å tilegne Runsjø å ha en god porsjon av frekkhetens nådegaver når hun får disse reportasjene til å handle om at Utdanningsforbundet er imot kunnskap og kompetanse.

Slik vi kjenner lærerprofesjonen er det svært tendensiøst å hevde at flertallet av landets lærere viser forakt for kunnskap,for det er faktisk det hun sier når hun utroper Utdanningsforbundet med sine 175.000 medlemmer til å motsette seg kompetanseheving. Kort oppsummert fastslår vi følgende:

Utdanningsforbundet er for kompetanse.

Utdanningsforbundet er for videreutdanning.

Utdanningsforbundet mener at satsingen «Kompetanse for kvalitet» bør videreføres og bygges ut med flere studieplasser.

Hvis Runsjø som politiker med interesse for skole og utdanning hadde forsøkt å sette seg inn i hva Utdanningsforbundet faktisk sier, så ville hun innsett at saken ikke dreier seg om motstand mot kompetanse. Det som belyses i artiklene er måten myndighetene har valgt å gjennomføre endringen på. Det er nettopp slik som Runsjø faktisk har en viss forståelse for – mange lærere oppfatter dette som urettferdig. De tok en utdanning som ble ansett å være akkurat det norsk skole trengte, en utdanning med bredde til å kunne undervise i mange fag. Den ble ved et vedtak i Stortinget omtrent «nullet ut».

At mange norske lærere og de fleste lærerorganisasjonene reagerte på dette kan ikke regnes som en overraskelse. Det er slik at per dato så opprettholdes det Utdanningsforbundet kaller avskiltingen av lærerne kun på grunn av et budsjettforlik. Ved å opplyse og informere politikere om de faktiske konsekvensene av å la nye krav til lærerutdanningene også gjelde for allerede utdannede lærere, har flertallet på Stortinget snudd. For å gjenta det vi allerede har sagt: Urettferdigheten går ikke på at man skal ha kompetanse, men at deler av utdanningen man har tatt «nulles ut» i 2025 dersom man ikke har et visst antall studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk.

Allerede før 2010 mente Utdanningsforbundet at lærerutdanningene burde bli masterutdanninger, og vi er part i satsingen «Kompetanse for kvalitet» hvor landets lærere skulle få delfinansiert sin videreutdanning i et spleiselag mellom egen tid, skoleeier og staten. Denne satsingen var godt i gang, og mange flere lærere enn det faktisk var studieplasser til ønsket seg videreutdanning under denne strategien. Norske lærere har i alle år ønsket og tilegnet seg kunnskap og kompetanse, ofte på fritiden og finansiert av dem selv. Vi mener at en utvidet satsing på videreutdanning basert på frivillighet fra lærere vil være en mye mer hensiktsmessig måte å sikre kompetanseheving i skolen. En ønsket endring av lærerutdanningene kan ikke få konsekvenser for de som allerede et utdannet.

Det er i dag mange elever som undervises av ufaglærte, og lærermangelen vil øke i årene framover. Vi har store kull med lærere som skal gå av de neste ti årene, i 2021 kommer det tilnærmet ingen nyutdannede lærere ut i skolen (grunnet overgangen fra fire- til femårig utdanning), og mange lærere skal ta pålagt etterutdanning som fører med seg fravær fra elever og undervisning. Dette legger et stort press på skolen, og elevene vil oppleve flere timer med ufaglærte. Vi mener det er uansvarlig å lukke øynene for disse realitetene, og som allerede nevnt er det nå et flertall på Stortinget som har innsett at tilbakevirkende kraft vil få mange uheldige konsekvenser for skolen og elevene.

Utdanningsforbundet sier nei til avskilting av lærere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags