Støy og politisk vegring rundt Sikatomta og kontainerhavn

KOMMET FOR LANGT? Er det derfor Turid Løsnes går for hasteavgjørelse, spør Ole G Strand.

KOMMET FOR LANGT? Er det derfor Turid Løsnes går for hasteavgjørelse, spør Ole G Strand. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

«Å snu nå, ville være uærlig av henne». Er det uærlighet eller mangel på politisk mot?

DEL

MeningerAps Turid Løsnes (ref. ØP 16. mars) sier at saken har rullet og gått i 20 år. Jeg får da stor forståelse for at det er svært vanskelig i forstå for støyutsatte innbyggere på Torstrand, Flatstrand Veste- og Østre Halsen, Tenvik og Rødberg, at det nå er så viktig med en hasteavgjørelse! Hun undergraver med dette sin egen begrunnelse til det absurde.

Dette forsvarer hun med, ref. ØP samme dag, at hun kunne ha satt ned foten for lenge siden, men ikke nå! Jeg tolker det dit hen at saken er kommet for langt i hennes øyne. En tolkning av dette er at hun stemmer for en sak hun er imot, fordi saken er kommet for langt! Et vil si at det altså er bedre å ta en feil avgjørelse nå, enn å snu i saken.

Ny informasjon i nyere tid, ref. flertallsavgjørelsen i Stortinget om Nasjonale føringer om fortettinger i 2005, er kommet. Det er åtte år etter at denne saken startet. I tillegg kommer et stort antall berørte innbyggeres realitet og virkelighet !

Hun skylder på; «å snu nå, ville være uærlig av henne». Er det uærlighet eller mangel på politisk mot?

Det tar 10 - 15 - 20 år til før jernbanenettet gjennom Vestfold er klart og full utnyttelse er realiserbart. Noen prøver å få denne saken til å omhandle negative eller positive miljøhensyn.

Dette er i beste fall en avledningsmanøver. Alle er for et bedre miljø. Spørsmålet er ikke om det er lurt å ta mer gods på jernbane, det er vi alle for, så lenge transport på vei går på fossilt brensel. Saken er om ikke kontainerhavnen burde ligge i Telemark, som allerede har anlegget, som er interessert i mer gods og som allerede har jernbanekontakt ?

Oslo, Drammen, Tønsberg og Sandefjord synes ikke avkastningen av en kontainerhavn oppveiet ulempene og vil ikke ha det. De ønsker å benytte de beste arealene bedre. Spørsmålet er om ikke Larvik også kunne levd godt med en kontainerhavn i Grenland.

Kjære politikere, vi skjønner at havnevesenet spiller sine hastekort nå, for deres del, men burde ikke vi ta oss litt mer tid for vår del? Litt mer tid til en litt større diskusjon om Larviks framtid?

Må vi haste pålegge innbyggerne våre mer dag- og natt- støy nå, når vi vet at tidsperspektivet for et ferdig jernbanesystem i Vestfold er 10 – 15 eller 20 år fram i tid?                                                                                                                                   Ole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags