Klare for vindmøller?

Av
DEL

LeserbrevVindkraft på land krever store inngrep i naturen. Er vi klar for å ofre uberørt natur for fornybar energi?

NVE har lagt fram nasjonal ramme for vindkraft på land. Skogene i Lardal og grenseområdene mellom Telemark, Vestfold og Buskerud pekes ut som ett egnet område.

Vi har et langt, grønt energieventyr bak oss. Norsk vannkraft har vært – og er avgjørende for utbygging av kraftkrevende industri. Stabil tilgang på ren og fornybar energi har gitt arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet. Rennende vann er foredlet til kraft, til produkter – og ikke minst til byer og lokalsamfunn over hele fylket.

Og vi skal ha mer industri i Norge. Et av våre viktige bidrag i klimakampen er å produsere varer basert på fornybar energi, der de ellers ville blitt produsert på skitten energi fra olje og kull. Derfor må vi produsere mer her i landet.

Så hvorfor ikke ta energieventyret videre til vindkraft på land?

For meg står verdien av uberørt natur langt over kroner og øre. Derfor ligger bevisbyrden på de som vil bygge ned natur, og ikke på oss som vil bevare natur.

Vi trenger fornybar energi. Vi står overfor en stor klimakrise, og fossil brensel må byttes ut. Også grønn energi må produseres et sted. Men vi trenger også lover som sikrer lokalsamfunnene og fellesskapet inntekter fra produksjon av energi. Og som sikrer at energien vi produserer gjennom inngrep i vår verdifulle natur ikke sløses bort som en dråpe i havet i et uendelig forbruk.

Dette er et minimum holdt opp mot verdien av uberørt natur.

I Norge har vi en lang tradisjon for at det er tette bånd mellom naturinngrepene som gjøres, og de verdiene som kommer ut av inngrepene. Offentlig eierskap over kraftselskapene er derfor viktig, og vi må stille de samme kravene til offentlig eierskap for vindkraft som vi har for vannkraft.

Og vi må være trygge på at alternativer til å produsere den samme mengden fornybar energi som vindkraft på land, er sjekket ut. Jeg tror og håper at også neste steg i det norske energieventyret finner sted offshore. Med vindparker til havs.

Vi er ikke blitt rike på vannkraft og olje alene. Vi er blitt et rikt land fordi kloke lover har sikret oss at verdiene som skapes ut av fellesskapets naturressurser tilfaller nettopp fellesskapet, og ikke trekkes ut av landet.

Før vi går videre med å bygge ut vindkraft her i landet, må vi derfor få på plass skatteordninger som sikrer Larvik kompensasjon for naturinngrep som skjer innenfor kommunen, og som sikrer at det kommer lokale og nasjonale inntekter fra krafta som produseres. Uten dette er det ikke verdt å engang vurdere naturinngrepene som kreves for å bygge vindturbiner i norske fjell og skoger.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags