Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Dillan og Sørensen?

- Min mening er selvfølgelig at den gamle, store eika må bli stående! Eika har jo stått der i flere hundre år og er vernet etter Naturmangfoldloven, skriver Kjell Ronald Hansen.

- Min mening er selvfølgelig at den gamle, store eika må bli stående! Eika har jo stått der i flere hundre år og er vernet etter Naturmangfoldloven, skriver Kjell Ronald Hansen.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Overskriften «Dispensasjoner. – Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Kjell Ronald Hansen?» innledet et debattinnlegg i ØP for en tid siden og har siden ropt imot oss fra ØP Debatt på nettet. Derfor finner jeg det nå på sin plass å svare og innleder med: «Ja, hvem oppnår mest ved at eika felles, Dillan og Sørensen?»

Mitt resonnement er som følger:

Plan- og bygningsloven sier klart at byggherre eller eventuelt byggmester og/eller arkitekt plikter å sette seg inn i lovverket før en søknad sendes. På angjeldende tomtegrunn står det et verneverdig eiketre. Gamle, hule eiker er i Norge beskyttet av Naturmangfoldloven. Derfor kan ikke Svenner Eiendom AS uten videre tro, eller mene, at eika kan felles og gi plass til fire firemannsboliger på tomta.

Nå er det slik at det ifølge lovverket er mulig å søke dispensasjon, selv om tiltaket er i strid med gjeldende plan eller lov. Men i bestemmelsen om dispensasjon står det også at det skal svært spesielle grunner for å få gjennomslag for dette. Derfor ville det ha vært fornuftig av Svenner Eiendom AS å regne med at eika skulle bli stående da de kjøpte Kysthospitalveien 13! Som en helgardering og et føre var prinsipp.

Tomta kostet Svenner Eiendom AS nærmere sju millioner kroner da de kjøpte den av Larvik kommune våren 2017. – OBS! Allerede da burde vel kommunen, som faktisk var eier, hatt med en klausul om at eika skulle bli stående! Gamle, hule eiker er jo fredet ifølge Naturmangfoldloven. Da hadde det ikke vært noe mer å kjøpslå om eller diskutere! – Var kanskje ikke dét noe tema i det hele tatt i forbindelse med denne eiendomsoverdragelsen?

På den annen side burde ikke Skjønhaug og Hansen i Svenner Eiendom AS være overrasket når rådmannen i to høringer går imot fellingen etter innsigelser fra blant annet naboer. Og at et mindretall i Planutvalget etter to høringer og befaringer, nå sist fire av elleve, går imot felling. Dessuten to representanter fra Venstre (som ikke er med i det nye Planutvalget). – Fylkesmannen gikk imot felling, som vi vet, allerede ved første høring.

Når det gjøres skadeverk på treet, – til og med to ganger, – må det være tillatt å reflektere over hvem som står bak ugjerningene. Men man har altså ikke noe bevis og bør vel derfor holde konklusjonen for seg selv. Noe annet ville strengt sagt vært injurierende.

Fagfolk kan ikke uten videre konkludere med at eika vil dø etter skadeverket. Dessuten mener de at ei død eik nær sagt er like verdifull som ei levende og frisk eik. For ei død eik er faktisk en biotop for en mengde insekter, fugle- og dyrearter. Derfor bør denne eika bli stående, levende eller død, ut fra et naturvernsynspunkt og Naturmangfoldloven.

Å komme til den formastelige konklusjonen i Planutvalget – til og om to ganger, før og etter kommunevalget – at eika må felles på grunn av skadeverk, for så (OBS) å sette i gang med full utbygging, er derfor helt ulogisk og forkastelig. Dessuten burde rådmannen og Larvik kommune som som eier av eiendommen allerede i utgangspunktet vite at felling ville være i strid med Naturmangfoldloven og gå foran med et godt eksempel. Som kjøper burde som sagt også Svenner Eiendom AS vite at eiendommen hadde ei verneverdig eik på sin grunn.

Dette vedtaket kan derfor umulig bli stående! At Dillan og Sørensen i Bedre Larvik som en del av flertallet i Planutvalget, forsvarer en slik avgjørelsen, er helt håpløst. Og resonnementet og tankegangen er dypt urovekkende med sin fullstendige mangel på logikk.

Deres resonnement er altså slik, rettet blant annet til meg: «For hvem er det egentlig som står bak hærverket av eika? Tomteeier? Noen som prøver å sverte og stikke kjepper i hjula for tomteeier? Naboer som har hatt innsigelser og prøver å stoppe boligbygginga, for på den måten å fremtvinge en reaksjon fra Planutvalget til fordel for deres mål? Eller andre med helt ukjente motiver?» – Etter en slik tirade av spørsmål er deres konklusjon altså at eika skal felles! – Og med et flertall i Planutvalget gir også Planutvalget for andre gang grønt lys for felling av eika! – En helt håpløs avgjørelse etter min mening, som gir tomteeiere/utbyggere rett til å gjøre akkurat som de vil. All snakk om naturmangfold og Naturmangfoldloven legges død og skrinlegges. Alt til fordel for Svenner Eiendom AS med dispensasjon!

Hærverket er politianmeldt av tomteeier, etter oppfordring fra politikerne.

Min mening er selvfølgelig at den gamle, store eika må bli stående! Eika har jo stått der i flere hundre år og er vernet etter Naturmangfoldloven. Videre kan det selvfølgelig ikke utdeles en «premie» med utvidete rettigheter til tomteeier/utbygger fordi en eller annen/noen har begått kriminelle handlinger! Derfor må Tom Skjønhaug og Thomas Hansen i Svenner Eiendom AS ta til takke med resten av tomta og bygge den ut side om side med den gamle eika, «Den gamle Mester».

NB! Alt jeg skriver bygger på åpne kilder som avisutklipp o.l.; derfor tar jeg forbehold om eventuelt uriktige opplysninger fra, eventuelt misforståelser av journalistenes i ØP.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken