Gå til sidens hovedinnhold

Larvik og demokrati

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med glede går jeg inn i Larvik kommunestyre for å være med å bygge en kommune som jeg håper skal bli en av landets beste demokratikommuner. Da jeg i 2017 var leder for Nærdemokratiutvalget for Larvik/Lardal ble jeg bevisst de utfordringene vi har på demokratifronten, og utvalget foreslo flere tiltak som Larvik kommunestyre skal følge opp i 2018. En av tingene utvalget pekte på er at vi må starte med oss selv, ledelsen for kommunen - politikere og administrasjon, vårt samarbeid og de rollene vi har.

Torsdagens artikkel i ØP der planutvalgets leder valgte å lukke møtet og administrasjon fikk mulighet å «snakke til» politikerne i en konkret sak, er et godt eksempel som virker i motsatt retning av godt samarbeidsklima, noe som etter mitt syn i forlengelsen vil være en demokratiutfordring. Saken viser at istedenfor for å trekke i samme retningen og finne løsninger forsterkes «vi og dem»-klimaet. Men saken har ikke bare en side, den har alltid to og det er akkurat derfor åpne møter og åpne sinn er viktig der vi må stå for det vi sier. Det som tåler dagens lys er oftest litt klokere og litt mer gjennomtenkt.

Nærdemokratiutvalget var opptatt av å tenke helhet. Vi foreslo en handlingsplan for åpenhet/innsyn og et transparent Larvik, legge til rette for etablering av ulike nærmiljøutvalg, fokus på ungdommer og innflytelse, videreutvikle saksordførere, spørrehalvtime i forkant av møter, videreutvikle høringsinstrumentet, system for registrering av lobbymøter og redusere grensen for innbyggerforslag fra 300 til 200. For at de tiltakene ikke skal bli luftslott er vi nødt til å jobbe med samarbeidsklimaet og kommunikasjonen før vi setter igang involvering av folk. Kanalen mellom innbyggere og ledelsen i kommunen må virke knirkefritt, ellers blir nærdemokratitiltak meningsløse.

Så tilbake til planutvalgets møte som ga meg grunn til å skrive dette innlegg. Det er ikke administrasjonen som er ansvarlig for situasjonen som oppstod. Det er vi politikere som skal sørge for åpenheten, og som leder av et utvalg blir jeg betenkt når Nyland blir sitert « Vi følger våre egne regler. Møter der administrasjonen eller andre skal kritiseres skal vi lukke. Det har vi blitt enige om, sier Nyland.» Som kommunestyrerepresentant blir jeg særdeles bekymret dersom Larvik har egne regler for lukkede møter? Når ble de reglene fastsatt, og av hvem? I kommuneloven skal man kun lukke når det er taushetsbelagt informasjon, som for eks lønn eller personlige opplysninger.

Jeg ønsker an annen type lederskap for Larvik kommune. Vi trenger en ledelse som trekker mot et og samme mål og tør å ta diskusjoner, også de ubehagelige, i åpne rom, slik jeg gjør nå.

Kommentarer til denne saken