Budsjettprosessen

Av
DEL

Leserbrev
SV er for første gang på lengre tid representert i formannskapet. Partiet har nå som tidligere stilt spørsmål til strategidokumentet i budsjettprosessen til rådmannen.
Uten å få presentert dette i formannskapet, men kun helt på tampen i kommunestyret så er det vanskelig å få ut budskapet. Da er «løpet» kjørt og bidraget i den offentlige diskusjonen blir magert. Men nå kan formannskapet benyttes 14 dager før budsjettet «bankes» i gjennom i kommunestyret.

Vi mener, som vi har prøvd å påpeke i flere leserbrev i ØP, at staten/regjeringa ikke følger opp i rammeoverføringa til kommunene (dekning av ressurskrevende tjenester, norm for lærertetthet/barnehagebemanning oa). Kommunesektoren ønskes slanket!
Og politiske endringer i statens ordninger (AAP, bostøtte o.l.) gir økte kommunale sosialhjelpsutgifter via Nav. Staten er rik, kommunenorge er «fattig».

På 6 år har vi hatt en reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt fra 2013 til 2019, fra 28% til 22%. Vi har spurt rådmannen om dette kunne gitt økt skatteinngang i relativt stort omfang og rådmannen svarer på dette til fredag 29.11.
Det er snakk om en reduksjon i «skattøret» på 20%!

Dessuten har vi påvist at rådmannen systematisk har foreslått/undervurdert skatteinntektene i sine budsjettforslag i perioden 2013-2018: fra 20 til 50 mill har årsregnskapene våre vist. Med nesten 40 mill i snitt i året.
Dette ser ut til å slå til i 2019 også.
Og hvordan treffer rådmannens forslag til skatteinntekter i 2020?
Trenger vi da legge ned barnehager og skoler, med ca 11 mill i årskostnader?

Vi har som parti hvert år foreslått en utredning av eiendomsskatt. Dette er ikke for å plage folk med skatt, men vi ser at det offentlige Norge nedbygges og forskjellene øker og vi får et Norge med unødvendig fattigdom og vanskelige oppvekstkår for mange barn og unge. Dette er «menneskeskapt» og det er samfunnsmessig dyrt!
Og vi kan bidra lokalt til å bøte på skadene som påføres de svakeste ved statlig politikk.

Men budskapet fra kommunestyret til befolkningen er spinking og sparing i kommunen.
Vårt budskap er at det er sammenheng mellom en kommunens evne til å dekke behovene til sin befolkning og kommunens samlede inntekter. Utgiftene i en kommune er stort sett lønn og tjenestene befolkningen får tilbake er stort sett arbeidskraft som lærere i skole og barnehager, hjemmetjenestepleiere, sykepleiere, andre helsearbeidere, miljøarbeidere, sosialhjelpere osv.

SV mener en annen politikk er mulig her lokalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags