Bør omsorg koste penger?

Bisjord FUS barnehage

Bisjord FUS barnehage Foto:

Av
DEL

LeserbrevSvaret på det spørsmålet er nei, omsorg koster ikke penger. Et fang å sitte på, noen til å trøste deg når du er lei deg, det koster ikke penger. Det er de menneskene som gjør dette som koster penger.

I Norge er vi så heldige at vi har politikere som prøver å få til en bedring i omsorgen som gis både eldre og barn, de snubler bare litt. Som ansatt i barnehage og leder på avdeling så merker jeg at det er en endring i ordskifte når det kommer til bemanning. Siden høsten 2018 har vi fått både «pedagognorm» og «bemanningsnorm». For å fokusere på bemanningsnormen, det er den som beskriver hvor mange som er tilstede med barna. Normen sier at det skal være en voksen per tre barn på 0-3 år og en voksen per seks barn på 3-6 år. De snubler mest når Statsråden står rak i ryggen og sier «klarer de ikke normen, da får de søke på dispensasjon da». NEI, det burde man ikke gjøre. La meg fortelle hvorfor.

Det er så flott at dette er kommet i stand. I noen barnehager blir det en klar bedring, i noen blir det ingen bedring. Fordi noen barnehager har denne bemanningen allerede. Det som er litt synd er at politikerne har ikke spurt bransjen nok, fordi med denne normen så er det kun ett få tall timer i løpet av en dag eller uke man er så mange på avdeling. I løpet av den tiden barna er i barnehagen så er det møter, kurs, plantid og skift. Det er ingen som jobber fra 07.00 til 17.00 fem dager i uka. Normen legger ikke opp til å bemanne ekstra eller opp de dager det er kurs eller mye møter. Den legger ikke opp til at barn er i barnehagen ulik tid. Den legger ikke opp til barn med behov. Behovet for økt bemanning er ikke blitt oppdaget før fordi vi som jobber på gulvet tar i ett tak eller hundre, jobber gratis en time her eller der. Fordi vi er gled i barna og jobben vår

For å komme tilbake til om omsorg koster penger. Jeg har jo allerede sagt at personene som skal gi omsorgen koster penger. Så når Stortinget og Regjeringen ikke legger penger på bordet for å finansiere bemanningsnormen. Så må pengene hentes fra andre poster. Nå skal det sies at det ble bevilget 267,7 millioner kroner etter press. Men det kun til små barnehager. Det koster milliarder å få normen opp å gå. Et grep mange barnehager gjør er å bruke vikar budsjetter til å dekke økte personal kostnader. Det er jo heller ikke slik at bevilgningene til barnehagene er øremerket. Derfor kan kommunene trikse litt med de pengene de gir til barnehagene. Som å kutte i budsjettet til spesial pedagogikk, fordi de økte stillingene i barnehagene kan gjøre den jobben. Med det resultatet at det blir budsjett sprekk på den posten.

Til sist vil jeg også klage på vegne av de private barnehagene. Tilskuddet de får fra kommunene blir regnet ut fra hva kommunene bruker på sine egene barnehager de siste to årene. Så de private må bemanne opp etter normen men vente i to år før økte midler kommer fra kommunen. Det vil si økte kostnader men ingen økte midler. Midlene de private får av kommunene er heller ikke bestemt fra Regjering eller Storting. Så det er ulikt hva barnehagene får i Alta, Mandal, Larvik eller Halden.

Mitt ønske er at bemanningsnormen blir revurdert. At vi som jobber på gulvet blir spurt hva vi mener. At sentrale myndigheter sørger for tilstrekkelige midler til riktig bemanning hele åpningstiden og at midlene per barn blir likt i hele Norge. Da ikke i den nedre delen av gjennomsnittet

Kim Aleksander Mo

Pedagogisk leder

Sandefjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags