I følge SSB ble det i 2016 anmeldt nesten 7.100 seksuallovbrudd, hvor herav over 2.200 voldtekter, hvilket tilsier over seks voldtekter per dag. Politiet kan ikke stoppe enhver voldtekt. Derfor ønsker vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) å tillate pepperspray som forsvarsmiddel.

Ingen skal måtte være redd for å gå hjem, og ikke ha noe å beskytte seg med om det oppstår et overgrep. Vi ønsker at pepperspray skal bli lovlig, slik at mennesker kan beskytte seg ved overfall. Ingen skal måtte føle seg utrygge, og redde for å ferdes rundt i Norge.

Dessverre er det slik at politiet ikke alltid har mulighet til å være tilgjengelig der all kriminalitet foregår. Pepperspray er et av få midler som kan lamme en overgrepsperson, som kan være et helt nødvendig middel i overfallssituasjoner.

Pepperspray gjør vondt i noen minutter, i forhold til voldtekt som er noe en bærer med seg hele livet. Det er derfor trist at et hjelpemiddel som pepperspray er ulovlig å bruke til å beskytte seg med. Staten har lagt ned forbud mot at privatpersoner får bruke den. Pepperspray omfattes av våpenloven. Det betyr at det er ulovlig for private å eie spray eller beholdere uten tillatelse fra politiet. Dette ønsker vi i FpU en endring på. Vi ønsker å tillate pepperspray med forsvarlig styrke. Det vil kunne være en stor sikkerhet og til hjelp for flere i veien mot å forebygge overgrep.

FpU står på offerets side, og ønsker derfor å lovliggjøre pepperspray sånn at de som er offer for overgrep kan beskytte seg selv. Vi i FpU mener vi må gjøre alt vi kan for å forebygge overgrep.