Kontantstøtte for 2 åringer i Larvik kommune

Av
DEL

MeningerKontantstøtten ble innført 1. august 1998 for 1-åringer, og ble utvidet til også å gjelde 2-åringer fra 1. januar 1999. Ordningen ble innført etter forslag fra KrF under Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte imot. Under Arbeiderpartiets regjeringstid, har man også tatt bort kontantstøtten for 2-åringer.

Larvik KrF vil nå innføre en kommunal kontantstøtte for 2 åringer i Larvik. Vi vil arbeide for at de som ønsker å la barna være hjemme i denne tidlige fasen av livet skal få 4.000 kroner i måneden i økonomisk støtte

Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene. For noen barn er det absolutt best å være hjemme med mor og far de første leveårene. Ikke alle barn er klare for barnehage hverken når de er 1 år eller 2 år. Da ønsker KrF at det skal gis en økonomisk kompensasjon til foreldre som velger å la barna være hjemme i denne perioden.

For kommunen er det økonomisk billigere å gi kontantstøtte enn den støtten som i dag gis per barnehageplass. Men det viktigste argumentet for å innføre en kommunal kontantstøtte er hensynet til barna !

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags