Pressemelding

24.09.15 sendte Riksantikvaren ut følgende pressemelding: -Et så komplett løkkeanlegg som Solhaug kan fortelle oss mye om 1870-årenes samfunnsforhold og boformer. Solhaug var en helårsbolig, og viser oss hvordan løkkeanlegget muliggjorde både matproduksjon og hold av smådyr samt hest for transport. Både arkitektonisk og sosialhistorisk er dette et viktig anlegg av nasjonal kulturminneverdi, sier riksantikvar Jørn Holme

Villa Solhaug er altså fredet. Fredningen omfatter bygninger, tun og deler av interiør. Riksantikvaren omtaler løkkeanlegget som sjeldent, med unik dekorrikdom, og til å være godt tatt vare på.

Privat eierskap           

Som bonde-sønn har jeg respekt for privat eierskap. Jeg skjønner at noen eier Solhaug. Jeg skjønner også at eierne ikke kun har et storslagent bygg mellom hendene. Eierforholdet drar nok også med seg en bekymring, eller tre.  Men jeg er nysgjerrig på denne eiendommen. Jeg leser forklaringen fra Riksantikvaren for hvorfor noe fredes: -Det er et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminnene som kilde til kunnskap, og som varig grunnlag for opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet, for folk i dag og i framtiden. Dette står det i formålsparagrafen i kulturminneloven

Jeg er enig med Riksantikvaren. Tenker at Villa Solhaug fortjener annet enn å bli stedt til et siste hvile. Tenker også at Larvik vil ha nytte av at eiendommen blir stående i sin helhet.

Forfall

Det er lite som tyder på annet enn at Villa Solhaug er i et fritt for-fall. Dette til tross for fredningen. En kikk over gjerdet, inn til Sophus Buggesvei 24, viser meg en bygning og en eiendom som begeistrer. Men blikket leder også til flere kritiske spørsmål: -Hvilket mandat har egentlig Riksantikvaren?

Fredningen har ikke fått synlige positive konsekvenser for Villa Solhaug. En kan undres: -Har riksantikvaren et "ris bak speilet" dersom vedtak om fredning ikke følges opp, slik det kan se ut til å vær tilfellet her?

Økonomisk støtte

Det er åpenbart at Villa Solhaug er et svært omfattende prosjekt. Eiendommen gjør ikke krav, kun på skjorta. Her går det med en hel garderobe. Jeg tenker derfor også på eier, og dennes mulighet for å følge opp vedtak om fredning:  -Hvilke støtteordninger følger det med et vedtak om fredning. Hva finnes av "gulrøtter", som kan kompensere for eventuelle "ris bak et speil"?

Varsellamper

Villa Solhaug byttet eier, siste gang, 31.01.08. Eiendommer er gjenstand for eierskifte kontinuerlig. Alle trenger eksempelvis en plass å bo. Utover dette finnes det en lang rekke av andre motiver for å kjøpe og selge eiendom. Men få av oss har plikt til å kjøpe noe som helst. Ved kjøp av eiendommer som Solhaug bør det blinke i varsellamper. Særskilt dersom kjøper er profesjonell aktør innenfor eiendomsmarkedet. Jeg er derfor spørrende til hva som motiverte kjøper for nettopp denne transaksjonen, utenat jeg forventer noe svar på nettopp det.