Fritidskortet

Hovedmålet med fritidskortet er å bidra til aktivitet, inkludering og utjevning av sosial ulikhet. Dette gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt råd til, skriver Olav Roligheten Eftedal og Zeriane Gulla Løken i Larvik Unge Høyre.

Hovedmålet med fritidskortet er å bidra til aktivitet, inkludering og utjevning av sosial ulikhet. Dette gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt råd til, skriver Olav Roligheten Eftedal og Zeriane Gulla Løken i Larvik Unge Høyre.

Av
DEL

LeserbrevHøyre vil at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Derfor har Regjeringen Solberg innført et «fritidskort» for alle barn fra seks til 18 år som eksempelvis kan brukes til å dekkeutgifter som deltakeravgiften i en klubb. «Fritidskortet», som kom på plass etter forhandlingene der Krf valgte å gå inn i Solberg-regjeringen, vil bidra til å gi barn og unge like muligheter.

Norge er blant landene i verden med minst ulikhet. Likevel er det også i Norge svært mange barn som vokser opp i familier med relativt sett lave inntekter, noe som vanskeliggjør deltakelse i lag og foreninger.

Fritidsaktiviteter er en arena hvor man utvikler vennskap da man møter jevnaldrende med samme interesser som en selv. For å motvirke ensomhet og utenforskap er det derfor helt avgjørende å få på plass ordninger som sikrer barn og ungdom anledning til deltagelse på disse arenaene.

Fritidsarenaer er sentrale for barns utvikling av sosiale ferdigheter og forbereder barn og unge for samfunnsdeltakelse senere i livet. Å være en del av det felleskapet en eller flere fritidsaktiviteter gir er helt opplagt viktig for vår utvikling, vårt selvbilde og identitet. Om det er fotball, korps, cross, kor eller teater er ikke viktig. Det viktige er å oppleve tilhørighet, kjenne på «lagfølelsen» og være en del av et sosialt fellesskap.

Hovedmålet med fritidskortet er å bidra til aktivitet, inkludering og utjevning av sosial ulikhet. Dette gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt råd til.

Unge Høyre er glad for at Solberg-Regjeringen sikrer ordninger som gir like muligheter for alle.


Olav Roligheten Eftedal og Zeriane Gulla Løken

Unge Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags