Har Erik Ness noe å gjøre i havnestyret? «Vanskelig å ta Hatlo på alvor»

Kommunisten Erik Ness i havnestyret? Et paradoks det går an å forklare, mener Ness selv.