Birgitte Gulla Løken: En bedre politisk styringsmodell

HOVEDUTVALGSMODELL: I forbindelse med sammenslåingen mellom Larvik og Lardal kommune tok Høyre til orde for å vurdere hovedutvalgsmodellen. Det var ikke vilje hos Arbeiderpartiet å vurdere dette da, skriver Høyres Birgitta Gulla Løken.

HOVEDUTVALGSMODELL: I forbindelse med sammenslåingen mellom Larvik og Lardal kommune tok Høyre til orde for å vurdere hovedutvalgsmodellen. Det var ikke vilje hos Arbeiderpartiet å vurdere dette da, skriver Høyres Birgitta Gulla Løken. Foto:

Av

Larvik Høyre vil ha en mer åpen og effektiv politisk styringsmodell som plasserer ansvaret der det hører hjemme.

DEL

MeningerI dag er det ingen av de politiske lederne som står frem og tar ansvar når for eksempel budsjettet i pleie- og omsorg går på en millionsmell, eller når økonomisjefen vil trekke i bremsen for den galopperende gjelden.

LES OGSÅ: Ordføreren strammer grepet for å få flere unge inn i politikken:- Jeg håper ikke de lar seg skremme

Det er store variasjoner på drift av kommuner i Norge, og hvilken politisk styringsmodell som benyttes kan så definitivt ha betydning. I Larvik praktiseres komitemodellen. Den har som alle andre styringsmodeller sine sterke og svake sider. Tanken bak komitemodellen er at møtene skal fungere som politiske verksteder hvor man etter åpne, grundige og konstruktive prosesser fatter brede og godt forankrede vedtak. Skal man lykkes er man avhengig av et tverrpolitisk samspill, komiteledere med kunnskap om hvordan prosesser som dette skal styres og takhøyde for «høytenking».

Etter min oppfatning er kulturen og klimaet i det politiske Larvik av en slik karakter at komitemodellen ikke er den optimale. Når komiteene ikke har beslutningsmyndighet og sakene seinere skal gjennom både formannskap og kommunestyret gir partigruppene ofte sakene en stemoderlig behandling i forkant av komitemøtene. Flere politikere opplever derfor disse møtene nærmest som bortkastet – noe som naturlig nok går utover motivasjon.

Komitemodellen kan også gjøre det vanskelig for innbyggerne å følge en sak fordi den skal gjennom en rekke politiske behandlinger før endelig beslutning. Denne «kvernen» av møter og utvalg, og fraværet av politikere med dedikert ansvar for et fagfelt, usynliggjør hvem som har det endelige ansvaret.

I høst får kommunestyret en sak hvor fremtidig styringsmodell i Larvik skal vurderes. Høyre håper hovedutvalgsmodellen blir vurdert. Den har til forskjell fra komiteer besluttende myndighet og budsjettansvar innenfor sitt delegerte fagområde. Parlamentarisme er en annen modell som i ennå større grad ansvarliggjør det politiske nivået – men er en modell som foreløpig kun praktiseres i de større bykommunene.

På samme måte som det er et veldokumentert faktum i organisasjonsteori at ulike organisasjoner trenger ulike styringsmodeller vil hva som er den den beste måten å organisere det politiske arbeidet på variere fra kommune til kommune. Kommunestørrelse, administrativ organisering, økonomi og ikke minst kultur vil påvirke hvilken modell som vil være den rette.

Høyre vil ha en styringsmodell som er åpen, lett for innbyggerne å følge og som tydelig plasserer ansvaret – både når noe går bra og når noe ikke går fullt så bra.

Høyre mener det vil være til gunst for demokratiet og innbyggerne.

Birgitte Gulla Løken

Larvik Høyre


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags