Ja det kan man lure på. Spørsmålet er høyst relevant når man tenker på at begrunnelsen for å gå til krig mot Irak i 2003 var USAs feilaktige påstand om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. USAs forsvarsminister, Robert Gates, sa i 2010 at «forutsetningen som rettferdiggjorde krigen, viste seg å være ugyldig». Mens tidligere general og utenriksminister Colin Powell har vedgått at hans tale i FN er en flekk på hans rulleblad (Powell Calls His U.N. Speech a Lasting Blot on His Record), har jeg ikke sett noen tilsvarende beklagelse fra tidligere statsminister Tony Blair, som støttet USAs begrunnelse for krigen.

Går vi lengre tilbake i tid, så var én viktig årsak til den første verdenskrig og den meningsløse krigføringen med millioner drepte, inkompetente ledere på flere nivåer i mange land. Gjennom propaganda fikk lederne en pasifistisk befolkning til å gå inn for krigen, som ble sagt man lett ville vinne i løpet av noen få uker eller måneder.

Udugeligheten viste seg allerede i starten ved at krigen kunne bli utløst av drapet på én enkelt person (kronprins og erkehertug Franz Ferdinand av Østerrike-Ungarn i 1914 i Sarajevo), mens forhandlinger burde kunne løst krisen. Krigen førte til at anslagsvis 9 millioner soldater ble drept og minst 6 millioner sivile døde. Krigen og den påfølgende influensaepidemien (spanskesyken) førte til at Europas befolkning ble redusert med opp mot 60 millioner mennesker (i følge Wikipedia). Over 20 millioner soldater ble skadet i krigen, mange av dem for livet. Husker jeg ikke feil, gjaldt det også ektemannen til Lady Chatterley, som fant seg en elsker (i D.H. Lawrence´s roman). Et ømtålig tema som alene kunne ha vært nok til å få boka var forbudt i mange år?

Skal man først spekulere, bør man ikke se bort fra at statsledere kan se seg tjent med å tilspisse konflikter for å få økt oppslutning i en ellers traurig hverdag. Statsminister Theresa May, som sliter med Brexit, husker nok godt at Falklandskrigen i 1982 førte til at statsminister Margaret Thatcher fikk økt velgeroppslutning (samt at vel 900 døde, tilsvarende halve befolkningen på Falklandsøyene). Hun fant ”løsningen” på kriminalgåten raskere enn vel noen i Scotland Yard ville klart. Og president Vladimir Putin, trenger han flere problemer nå før verdensmesterskapet i fotball som skal arrangeres i Russland i juni-juli i år? Og ville han brukt et stoff som kan spores tilbake til Russland når det finnes både andre stoffer og metoder?

Så jeg slutter meg til Labour-leder Jeremy Corbyn og den tidligere brittiske diplomaten, Craig Murray, som har etterlyst flere fakta. Det er ikke nok bare med udokumenterte påstander. Craig Murray hevder dertil at utenriksminister Boris Johnson har løyet for Parlamentet, EU, NATO, FN og folket når han påsto at blodprøven med sikkerhet viste innhold av den russiske nervegiften Novichok, mens laboratoriet (Porton Down) bare sa at prøven indikerte innhold av en Novichok-lignende nervegift (som flere kan lage).