Voksnes fritidsaktivitet bør ikke være en prioritert kommunal oppgave

MÅ GAGNE SAMFUNNET: Kommunens midler er begrenset, og de bør derfor styres til det vi mener er viktig for hele samfunnet - og det er neppe voksnes fritidsinteresser.

MÅ GAGNE SAMFUNNET: Kommunens midler er begrenset, og de bør derfor styres til det vi mener er viktig for hele samfunnet - og det er neppe voksnes fritidsinteresser.

Av
DEL

LeserbrevVi trenger en prinsipiell holdning til hvem og hva kommunale midler skal gå til. Diskusjonen om støtte til Barockfestivalen, som er en av flere som fått midler over budsjettet, har forståelig nok engasjert. Det foregår mange bra aktiviteter Larvik kommune, men er det riktig at kommunale midler skal brukes til slikt? Pr. nå stilles ikke kriterier til slike tildelinger i budsjettarbeidet. Det er tilfeldig hvem som får, og jeg lurer på om man for eksempel hadde fått støtte til utvikling av en sti for en gåfestival, eller til en isfestival?

Kommunens fastlagte tilskuddsordninger har krav til, og prioriterer virksomheter med barn og ungdommer. Kommersielle aktører kan ikke søke. Da fremstår det noe merkelig når noen festivaler eller andre arrangementer får penger direkte over budsjettet. Prosjekter som faller utenfor ordinære tilskuddsordning fra kommunen.

Følgende tilskuddsordninger er å finne i Larvik, hvor barn og ungdomsvirksomhet er et krav, eller blir prioritert.

- Tilskudd til kulturformål

- Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger

- Tilskudd til nærmiljøtiltak

- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke

- Spillemidler

Jeg mener at vi i neste periode heller bør vurdere å øke støtten til lag og foreninger som jobber med barn og ungdommer og sosiale tiltak. Kanskje bør vi opprette en ny tilskuddsordning som går til prosjekter som motvirker utenforskap og jobber for inkludering av ulike grupper. Og hva med kulturskolen; kunne vi med kulturmidlene fått flere barn og unge og delta dersom vi spredte noen av kulturskolevirksomhetene ut i lokalsentrene? Hva med å gjøre enkelte av tilbudene gratis?

Kommunens midler er begrenset, og de bør derfor styres til det vi mener er viktig for hele samfunnet - og det er neppe voksnes fritidsinteresser.


Magdalena Lindtvedt

Ordførerkandidat, Larvik Venstre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags