Når tilbudet tilpasses til det antall barn man har, blir det helt urimelig å ty til «katastrofe», «skremmende» og «vanvittig» i sosiale medier

Utenom Varden er det tre andre kommunale barnehager i sonen Stavern/Brunlanes med overkapasitet på areal og en privat med ledig kapasitet i dag. Innlemmer man Gøy på landet er det i tillegg til Varden 5 barnehager i det som må kunne kalles en overkommelig avstand.

Utenom Varden er det tre andre kommunale barnehager i sonen Stavern/Brunlanes med overkapasitet på areal og en privat med ledig kapasitet i dag. Innlemmer man Gøy på landet er det i tillegg til Varden 5 barnehager i det som må kunne kalles en overkommelig avstand. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er et faktum at vi blir stadig færre unge i Larvik kommune - og det samtidig med at andelen eldre øker. Statistikk fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser en sterk nedadgående kurve for antall barn i kommunen fra 2012 og SSBs prognoser frem til 2025 viser dessverre kun en svak oppgang. Selv om man selvfølgelig må føre en politikk egnet til å tiltrekke småbarnsfamilier kan man ikke lukke øynene for at man i det kortsiktige perspektivet også må tilpasse det kommunale tjenestetilbudet til den langvarige demografiske utviklingen. I motsatt fall kan dagens småbarnsforeldre se langt etter sykehjemsplass eller hjemmehjelp til sine foreldre når det behovet dukker opp!

Rådmannens forslag om endringer i kommunens barnehagestruktur har naturlig nok vakt reaksjoner. I Stavern, hvor Varden er en av de barnehagene rådmannen anbefaler å legge ned, uttrykker småbarnsfamilier bl.a engstelse for at de ved en nedleggelse av Varden får lang vei til barnehagen. Det stemmer heldigvis ikke.

Arealnormen per barn under 3 år er i gjennomsnitt 5,3 kvadratmeter oppholdsareal mens for større barn er normen 4 kvadratmeter. Flere av de kommunale barnehagene i sone Stavern har et areal over normen, ref. rådmannens saksfremlegg. I det øyeblikket man flytter personell fra Varden til en eller flere av disse har barnehagene kapasitet til å ta imot flere barn. Så når disse barnehagene står oppført «med ingen ledig kapasitet» er det løselig. I tillegg er det ledig kapasitet i en privat barnehage i området.

Tidligere i år gikk det forrige politiske flertallet bestående av AP, SV, SP og MDG inn for å kjøpe 4 private barnehager til 73 millioner kroner. Begrunnelsen for kjøpet var bl.a, sitat: «kjøp av iFokusbarnehagene muliggjør en bedre og rimeligere barnehagestruktur i Larvik». Høyre stemte imot dette kjøpet. Etter valget inngikk vi derimot i et samarbeid med AP og SP, og Høyre er innstilt på å følge opp. I Larvik Høyres program står da også at vi vil: «bidra til gode løsninger for å sikre at kommunens barnehagekapasitet dekker det reelle behovet».

Når det gjelder bekymringen knyttet til at det i Varden er barn med spesielle behov må det understrekes at barn i denne kategorien får oppfølging helt uavhengig av hvilken barnehage de går i. Det er til enhver tid et sted mellom 50-60 barn i kommunen med vedtak om spesialoppfølging. Larvik kommune har et team på 15 personer med kompetanse på feltet som roterer rundt og følger opp disse barna særskilt.

Kommunen har måttet spare flere titalls millioner kroner og strukturendringer er et av flere grep rådmannen foreslår. Det er rådmannen som foretar de faglige og økonomiske vurderingene og legger anbefalinger frem for politikerne. Dette må vi selvfølgelig lytte til. Likevel er vi mer usikre med hensyn til Valby barnehage. Både fordi det er færre ledige plasser i dette området og fordi det planlegges for nye boligfelt tilpasset småbarnsfamilier i umiddelbar nærhet. Derfor foreslo AP, Høyre og Senterpartiet i Formannskapet 27. november at den demografiske utviklingen må vurderes. Vi har rett og slett behov for å se an populariteten av det nye boligområdet først.

Når kommunen tilpasser tilbudet til det antall barn man har blir det helt urimelig å ty til begreper som «katastrofe», «skremmende» og «vanvittig» slik noen av forkjemperne for Varden gjør i sosiale medier. Til sammenligning ble ingen barn stående uten barnehageplass da Tanum, med 36 barn, ble lagt ned i 2017.

Å skulle ivareta innbyggernes interesser i hele kommunen er et stort politisk ansvar og det er mange som i disse dager opplever tøffe kutt. AP, Høyre og Senterpartiet jobber steinhardt for å unngå at de svakeste gruppene i minst mulig grad skal rammes. Likevel kommer vi ikke utenom kutt i områder som f.eks psykisk helse og for funksjonshemmede.

Høyre har i denne prosessen fått føle på kroppen hvor ressurssterk foreldregruppen rundt Varden barnehage er. Vi er derfor helt trygge på at selv om noen skulle ende opp med å kjøre noen minutter - eller hundre meter - lengre for å levere sine barn så vil det gå helt fint.

I tillegg til Varden er det tre andre kommunale barnehager i sonen Stavern/Brunlanes med overkapasitet på areal og en privat med ledig kapasitet i dag. Innlemmer man Gøy på landet er det i tillegg til Varden 5 barnehager i det som må kunne kalles en overkommelig avstand.

Det hører også med til historien at Varden tidligere måtte stenge en avdeling på grunn av for liten søkning. Så er det anført mange andre gode argumenter for å bevare Varden, men det er tvingende nødvendig for kommunen å ta noen grep som virker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags