Er Arbeiderpartiet misfornøyd med seg selv?

Birgitte Gulla Løken

Birgitte Gulla Løken Foto:

Av
DEL

LeserbrevEldreomsorgen i Larvik har ikke behov for privatisering men prioritering! Etter 8 år med Arbeiderpartistyre må en fra før av presset sektor nå gjennom nok en omstilling! Situasjonen er den at helse og omsorg ikke har råd til å leie inn vikarer ved sykdom og sterkt demente, med et opplagt behov for sykehjemsplass, i ukesvis avspises med «ad-hoc» løsninger. Dette mens både ansatte og pårørende fortviler!

Dette faktum forsøker Arbeiderpartiets Hilde Lorentzen å tåkelegge i et leserbrev i ØP 24. juli ved å konstruere en ikke eksisterende problemstilling om privatisering av eldreomsorgen i Larvik. Høyre har i inneværende periode ikke fremmet forslag som går på å privatisere eldreomsorgen i Larvik. Ikke fordi vi er imot konkurranse, men Høyre har programfestet at det er kommunen som skal ha ansvar for tjenesten til innbyggerne. Skal vi imidlertid makte å håndtere den kommende eldrebølgen må vi være åpne for at ideelle, frivillige og private aktører få lov å være et supplement.

Spørsmålet som må stilles er hvorfor det er så dårlig stilt etter alle disse årene hvor Arbeiderpartiet har styrt kommunen? Det kan jo ikke skyldes privatisering som jo ikke har funnet sted!

Larvik Kommunens årsbudsjett er på 3,5 milliarder kroner. Politikere som for alvor mener at det ikke er rom for å omprioritere 1% av disse midlene til oppvekst, helse og omsorg må straks søke avløsning! 1 % vil utgjøre 35 millioner friske kroner. Det kan utløse minst 40 nye stillinger som kan fordeles mellom oppvekst, helse og omsorg.

Politikk handler om å prioritere. Å si at noe er viktigere enn noe annet krever derimot et politisk styre med evne og vilje til å ta grep som i et kortsiktig perspektiv kan synes upopulære. Det Arbeiderpartiet har holdt med i 8 år nå er det motsatte av å prioritere. Med ønske om å tilfredsstille alle har AP smurt midlene utover i et tynt lag, og brukt penger på symbolsaker rådmannen har ment helt overflødige. Ikke visste jeg at det var dette APs slagord om at «alle skal med» betød!

Arbeiderpartiet har de siste årene opprettet flere nye stillinger i andre sektorer enn i oppvekst og i helse. Et eksempel er en stilling som immigrantrådgiver. Dette er også et viktig felt men rådmannen var klokkeklar på at oppgavene denne stillingen var tiltenkt allerede var svært godt ivaretatt. Så overflødig mente rådmannen denne stillingen var at han faktisk tok en omkamp i kommunestyret, men AP sto på sitt!

Det finnes flere slike eksempler, selv om det verste er oppkjøpet av fire private barnehager til en pris av 74 millioner kroner! En totalt meningsløst bruk av kommunens penger som ikke gir en eneste forbedring i tilbudet til innbyggere!

Høyre kan ikke lover gull og grønne skoger, men dersom velgerne gir oss tillit ved høstens valg kan vi garantere en nøktern og målrettet bruk av kommunens midler med en tydelig prioritering av primæroppgavene innen oppvekst, helse og omsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags