Hilsen regjeringa

Av
DEL

LeserbrevUngdom går i demonstrasjonstog for miljøet. De som er født i dette århundre vil ha et perspektiv mot år 2100.

Noen tror ikke at det foregår en oppvarming av jordkloden. Men hvis det er sant, hvis det foregår.......... La oss si at det faktiske kommer til å skje! 

«Oppvarmingen fortsetter mot 3–4°C i 2100 da kan dette skje som følge av at klimapolitikken fortsetter som i dag, og at utslippene utvikler seg deretter. Det kan også inntreffe ved en lavere utslippsbane, ved at temperaturen viser seg å være mer følsomt for utslipp enn det som er lagt til grunn, og/eller at selvforsterkende mekanismer utløses – noe som fører til ytterligere oppvarming.

Større økosystemer (korallrev, våtmarker og skoger) ødelegges. Tørkeperioder uten historisk presedens inntreffer, og rammer områder som Midtvesten i Nord-Amerika, Øst-Europa og Russland samtidig. Dette resulterer i sterkt stigende matvarepriser og redusert matsikkerhet. Tropiske sykloner med ekstrem styrke og stormflo ødelegger lavtliggende kystområder, som deler av Florida og Bangladesh. Fattigdom, sult og konflikt øker vesentlig i omfang.

Over lang tid endres værsystemene og havsirkulasjonen, og mye av livet på land og i havet dør ut. Forstyrrelser i systemene for mat- og vanntilgang, ekstremvær og hetebølger gjør deler av jorden nær ulevelig for avanserte livsformer. All is smelter og havet stiger titalls meter over noen århundrer.

Det er høyst usikkert om det vil være mulig for menneskeheten å tilpasse seg slike endringer. Det relevante tiltaket her er kun en virkningsfull klimapolitikk som reduserer sannsynligheten for å havne i en slik fremtid.»

Ja, dette er regjeringas vurdering av konsekvenser hvis oppvarminga blir 3–4°C i 2100, en alvorlig advarsel. Hva gjør partiene lokalt for at dette ikke skal skje? Hvor er H, FrP og V (og nå i tillegg KrF) i denne debatten, tror de på sin egen regjerings advarsel?

Dette perspektivet har altså ungdommen og barn i dag for sin framtid. 

Og vi skal velge politikere til høsten, de bør vel ikke fornekte denne mulige framtida, som regjeringa beskriver?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags