Grov feilinformasjon fra Arve Høiberg og Ap!

Av

Ap bør finne bedre argumenter enn den svartmalingen Arve Høiberg serverte i Østlandposten 27. juli, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

DEL

MeningerUnder dagens regjering har vi doblet veivedlikeholdet, vi har doblet jernbanevedlikeholdet. Nå reduseres vedlikeholdsetterslepet. Under Arbeiderpartiets styre økte etterslepet. Likevel liker ikke Aps fylkesleder i Vestfold Arve Høiberg vår samferdselssatsing. Det lever jeg godt med.

Høiberg mener det var storstilt jernbanesatsing under rødgrønn regjering men at vi nå er tilbake til 2005 nivå. Dette er grove faktafeil. I 2018 er jernbanebudsjettet på 23,5 milliarder kroner. I 2005 var det 6,5 milliarder kroner.  I siste året under rødgrønn regjering var jernbanebudsjettet 14,8 milliarder kroner. Uansett hvordan man snur på tallene så er det ingen hold i Høibergs påstand. Jernbanebudsjettet har økt markant under dagens regjering. Faktisk har vi satt i gang de største jernbaneinvesteringer på hundre år. I de siste fem årene har vår regjering brukt hele 42 milliarder kroner mer til jernbanen enn det Ap brukte de foregående fem. Det tilsvarer en økning på over 50 prosent. Nylig meldte Bane NOR at jernbanekontrakter for rundt 60 milliarder kroner er på vei ut i markedet. Prosjekter som har ligget i møllposen i tiår blir nå realisert.

Det er ingen hemmelighet at enkelte prosjekter har møtt utfordringer. Ikke fra regjeringen – men fra naturens side. Selvsagt skulle jeg ønske at vi fant fjell og ikke kvikkleire da Bane NOR i 2016 og 2017 gjorde nye grunnboringer i Østfold. Vi har nå informasjon vi ikke hadde da Nasjonal transportplan ble vedtatt: Når de dukker opp mer kvikkleire enn forventet så tror jeg at den nøytrale leser er enig i at det siste man bør gjør er å stikke hodet i kvikkleiren og late som ingenting. Høiberg later som om Bane NOR har endret fremdriften på grunn av reduksjon i bevilgninger. Det er ikke riktig. Bane NOR peker på behov for grundig planlegging, for å sikre rasjonell fremdrift, opprettholde god trafikkavvikling og håndtere uforutsette ingeniørmessige utfordringer.

Vår regjering har visjoner for jernbanen, og er i gang med å gjennomføre. Vi skal gi passasjerer og næringsliv et stadig bedre togtilbud. Satsingen på vedlikehold er doblet. En rekke byggeprosjekt er igangsatt. Vi ser en kraftig vekst i antall reisende og en svært positiv utvikling i kundetilfredsheten, selv om det selvsagt er lett å peke på situasjoner hvor ting ikke er bra. Antall avganger øker, godstrafikken har økt og togstallen oppgraderes stadig. Det er ikke vanskelig å peke ting som enda ikke er i orden, men retningen er utvilsomt riktig.

Det er gøy med konstruktiv debatt. Politiske diskusjon kan løfte frem saker slik at vi finner bedre løsninger. Men Arbeiderpartiets svartmaling og dobbeltspill bidrar ikke til å løfte frem kunnskap i sakene. Vi skal bygge veldig mye infrastruktur. Regjeringen stiller med enorme midler, våre fagfolk jobber frem byggetegninger og kontrakter med entreprenørene. Jeg håper Aps lokale ordførere og representanter snart inntar en mer konstruktiv rolle enn det vi har sett den siste tiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags