Larvik Venstre er et raust parti som setter pris på at folk sier det de mener, selv om det svir litt ekstra når det kommer fra våre egne og det kommer i avisa slik at alle kan lese om våre utfordringer. For det er ikke tvil om at det er noen utfordringer når vi ser på denne ukas målinger, men jeg som leder er ikke redd for Larvik Venstres fremtid!

For heldigvis så eier ikke Kjetil Vold sannheten om Larvik Venstre. Vi er nemlig et lag i vekst, for fra Kjetil meldte seg ut og gikk av som leder i januar har 6 stykker meldt seg inn. 7 for å være helt korrekt, hvis vi skal ta med Kjetils tilbakekomst. Og vi er nemlig et parti som fører en ansvarlig politikk. Kjetil Vold påpeker at han «som innbygger er like opptatt av næring, byutvikling og eldreomsorg som av skole, og det bør også Larvik Venstre bli». Ja, så kan vi bli enda tydeligere på det.

Og skal vi gå inn på temaet byutvikling så vil jeg påpeke at Larvik kommune har to byer og at kommunen er så mye mer enn Larvik by. Larvik Venstre vil utvikle alle deler av kommunen.

Enda videre, vi bor i en kommune med fantastisk natur. Men naturen er sårbar. Derfor vil Larvik Venstre også ta ekstra vare på miljøet. Så kan vi kanskje bli enda tydeligere på det også. Vi tar alle innspill fra våre medlemmer på største alvor, også de vanskelige innspillene.

Jeg ønsker at alle nye og gamle medlemmer kan samle seg om Larvik Venstre slike at vi i lille Larvik skal få en grønnere, rausere og mer sosialliberal framtid.