I desember 2016 "normaliserte" Norge sitt forhold til Kina. Det innebar at Norge lovte å respektere Kinas "kjerneinteresser".

Jeg har forsøkt å få både UD og SMK (statsministerens kontor) i tale for å forklare hva essensen er i "å respektere Kinas kjerneinteresser", - men uten hell.

Hva er så hemmelig ved Norges forhold til Kina at det ikke tåler dagens lys?

Det virker som emnet Kina, og spesielt menneskerettigheter (ex. Xiaobo's enke Liu Xia (ulovlig husarrest i 8 år)), er like frastøtende som "spedalske". Grunnen må jo være at Norge har lite eller ingen ting å være stolte av i det bilaterale forholdet med diktaturet Kina, der handel går foran vandel. 

Ikke rart mange nordmenn skammer seg over å være representert av dagens regjering i et globalt perspektiv!