Vindkraft står i veien for fornybar energi!

Av
DEL

LeserbrevI nasjonal ramme for vindkraft, foreslår som kjent NVE å bygge om skogene i grenseområdet mellom Vestfold, Buskerud og Telemark til vindkraftindustri. Fellesnemnda i Vestfold og Telemark skal avgi felles høringsuttalelse i september.

Verden trenger fornybar energi. Og med naturressursene som innsatsfaktor er fornybarbransjen en av våre aller viktigste framtidsnæringer. Allerede i dag sysselsetter bransjen omlag 20 000 mennesker, bidrar til flere titals milliarder til fellesskapet, og er en av de viktigste bærebjelkene for distriktskommuner, og for rekruttering av unge fagarbeidere. I tillegg til å være godt organisert, med høy produktivitet og lønnsomhet.

Dette må videreutvikles og fortsatt foredles.

Da står storstilt utbygging av vindkraft i norsk natur i veien.

For der det moderne Norge er bygget på fornybar energi, så handler for mye av energipolitikken i Norge 2019 om nye konflikter, suverenitetsavståelse og nedbygging av natur.

NVE begrunner behovet for vindkraft på land med økt kraftutveksling med utlandet. Økte strømpriser som følge av CO2-avgift på fossil kraftproduksjon i Europa skal kompenseres for med økt produksjon i Norge. Men er det riktig at norske skoger og norsk natur må vike for at nok kraft skal eksporteres til Europa?

I fjor vedtok Stortinget å innlemme Norge i EUs tredje energimarkedspakke, og i EUs energibyrå ACER. Nå kommer EUs fjerde energipakke, og den gir enda større makt til ACER, og desto større grunn til frykt for at vi avstår suverenitet over selve arvesølvet vårt. Samtidig øker konfliktnivået ytterligere med utbygging av vindkraft på land.

Vi må bort fra konflikter og tilbake til verdiskapingen. For å gi bedre rom for å videreutvikle norsk fornybar kraftproduksjon, må vi faktisk gå bort fra suverenitetsavståelse over energipolitikken og stanse utbygging av vindkraft på land. I det minste inntil vi har satt like krav til offentlig eie, konsesjonskraft og naturressursbeskatning i vindkraft som vannkraft. I dag er det nesten ingenting som demmer opp for kapitalflyt fra vindkraftproduksjon ut av landet. Da blir nedbygging av norsk natur en urimelig pris å betale for å grønnvaske Europeisk kapital.

Det vi heller må gjøre er å foreta en grundigere gjennomgang av lokalt konfliktnivå ved utbygging av vindkraft, forberede utbygging av offshore vindkraft og i tillegg konsekvensutrede utbygging og utvidelse av ny- og eksisterende vannkraftproduksjon.

Vannkraftproduksjon og offshore vindkraft bygger videre på tradisjonene våre som energinasjon. Ikke minst fordi det bygger på et lovverk som står godt rustet til å sikre at andeler av verdiskapingen blir igjen der verdiene skapes og naturinngrepene skjer.

Da blir det mer kraft, og mindre konflikt. Uten vind.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags