Noen av oss over 18 år får ikke stemme på mandag fordi at Norge er ett av 5 land i Europa som fortsatt ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Noen av oss har ikke bodd her lenge nok for å få norsk statsborgerskap. I neste valg til kommunestyrer og fylkesting har alle oss stemmerett.

Så tilbake til deg, du som har mulighet å stemme: Stem! Stem med hjertet, stem med hodet og stem med glede og alvor. Stem fordi at du kan og fordi at vi har et demokrati hvor din stemme har betydning. Stem fordi at demokratiet må forsvares hver dag.

Min måte å kjempe for demokratiet er å ringe på din dør rundt om i Larvik hver kveld disse ukene. Med glede trasker vi rundt fordi politikk er fritidsinteressen min. Vi gjør det fordi at du skal stemme og fordi at vi vil snakke med deg om hva som er viktig for deg. Disse dager frydes jeg over at i disse valgtider deles mitt fritidsinteresse av mange og av deg. Jeg frydes over ytringsfriheten, de gode samtalene og at det er nå demokratiet forsvares av hver enkelt som har stemmerett. Å stemme på mandag er å stemme for det som betyr mye for deg. Og stem fordi at du kan.