Valget vil bl.a. avgjøre om Sylvi Listhaug skal fortsette som såkalt integreringsminister. Hun har brukt valgkampen til en rekke kalde, kyniske og menneskefiendtlige utspill. Hun har selvfølgelig en arbeidsdeling med statsminister Solberg. Solbergs oppgave er å framstå som rolig, moderlig og balansert for å trekke til seg moderate høyre-velgere. Listhaugs oppgave er å sikre at også de som sogner mer til brunfargen, stemmer for fortsatt blå-blå-regjering. Dermed er KrF og V kommet i en fryktelig skvis: De sier at de ikke ønsker å samarbeide med FrP, men de er tvunget til å komme til en enighet med H-FrP. V og KrF satser på at de på nytt skal berge Lofoten, Vesterålen og Senja fra utbygging. Prisen er fortsatt Listhaug i regjering.

AP hisser seg opp over Listhaug, men er enig med FrP i asylpolitikken. Sjelden er det kommet så få asylsøkere til Norge som nå. De kommer ikke fram til grensene, men samles i Italia, Hellas og Spania – om de ikke dør på veien. SV mener at Norge må ta en større andel av ansvaret for flyktningekrisen gjennom å øke antallet kvoteflyktninger som vi tar i mot.

Hvis du vil ha bort Listhaug og hennes asylpolitikk må du stemme SV. Det vil bety at Listhaug fjernes, - og vi vil slåss for en mer human asylpolitikk og berge Lofoten, Vesterålen og Senja!