I fjor foreslo barneombud Anne Lindboe at stemmeretten ved valg senkes til 16 år. Det er jeg helt enig i.

Det er mange gode grunner til å gi oss 16-åringer stemmerett. Vi er nettopp ferdig med grunnskolen, vi kan ta arbeid, og vi kan stifte familie, selv om de fleste av oss synes det er for tidlig. Jeg har akkurat tatt mitt første førerkort på to hjul, og jeg øvelseskjører på fire hjul.

Vi 16-åringer får også lov til å engasjere oss i politikken og være medlem av politiske partier, akkurat som vi kan velge å være medlem i en kirke. Eller ikke. Gjør vi noe galt, kan vi havne i fengsel.

Men stemmerett? Nei, det får vi ikke!

Hvorfor skulle jeg ikke kunne stemme ved valg, eller sitte for eksempel i kommunestyre eller fylkesting? Jeg er gammel nok til å ta konsekvensen av de fleste av mine handlinger, men stemme får jeg ikke.

Jeg leste i partiprogrammene at Venstre vil gi oss 16-åringer stemmerett og mulighet til å bli valgt. Både til kommunestyrer, fylkesting og Storting.

Ett argument som er blitt brukt mot unge gjennom historien er at «opplysningsnivået hos borgerne er for lavt». Da allmenn stemmerett for menn og kvinner ble innført i 1913, måtte man være 25 år for å delta i valget. Skolegangen for de fleste var bare 7 år. I dag har vi 16-åringer allerede gått 10 år på skolen, og de fleste av oss har mye mer kunnskap om verden rundt oss gjennom internett, TV og sosiale medier. Jeg er sikker på at vi 16-åringer i dag er mer opplyst enn 25-åringer var for hundre år siden.

Jeg kjenner mange på min alder som er opptatt av politiske saker. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan få lov til å stemme. Nå må noen av oss vente til godt etter at vi er 19 og ferdig med videregående. Først etter tretten år på skolen får vi altså stemmerett. Da har allerede noen av oss unge begynt i militæret og lært å bruke skytevåpen. Fremdeles uten å få lov til å stemme.

Østerrike, et land som likner på Norge, har stemmerett for 16-åringer i alle valg. Norge burde ikke være dårligere.

Vi 16-åringer har vist at vi vil stemme. Ved hvert valg stemmer vi på skolevalg. Men nå er det egentlig bare en lek. Vi blir ikke tatt på alvor.

Ta oss på alvor. Gis oss stemmerett ved alle valg det året vi fyller 16.

Hadde jeg fått lov til å stemme, hadde jeg selvfølgelig stemt i høst. Venstre er et fint parti. Fritt for folket, grønt for miljøet. Venstre kunne fått min stemme.