Mandag 21. august var jeg innom alle Vestfolds 12 kommuner på 12 timer. Andrekandidat Per Asbjørn Andvik var sjåfør. Vi startet i Svelvik kommune der Norgips produserer gipsplater. Norgips er Svelviks hjørnesteinsbedrift med 130 ansatte og er en suksesshistorie i industrireising i Norge.

I Sande kommune besøkte vi Empus, tidligere Sande Produkter, der daglig leder Runar Bergstrøm utfordret meg på å skaffe flere Varig tilrettelagte arbeidsplasser. Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva vi presterer og hvem vi er, sa han alvorlig.

Så gikk turen over Hanekleiva til Hof kommune der styreleder i Vestfold Vann, Vidar Ullenrød og Roy Bjelke møtte oss på Eidsfoss vannverk. De fortalte om sikkert drikkevann, hvordan vannet renses, transporteres og hvordan vi skal beholde det. Lokallaget uttrykte bekymring for kvaliteten i Hillestadvannet som er del av vassdraget opp til Eikeren.

I Holmestrand fortsatt det med folkehelse. Forebyggende arbeid og bedre helse for befolkningen heier Senterpartiet på, og HT-club som ligger i Holmestrand sentrum gir folk trening- og livsstilsråd for ei bedre helse.

I Re kommune besøkte jeg den kristne privatskolen Bjerkely, som ønsket velkommen til nye lokaler i høst. Rektor Mathias Døvik fortalte om stor dugnadsinnsats. Senterpartiet vil beholde dagens regelverk for privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk eller bygger på et annet livssyn, men stramme inn når det gjelder godkjenning av private profilskoler og yrkesfaglige utdanningsprogram.

I Horten kommune hadde lokallaget stand på Høgskolen for å formidle viktigheten av å bruke stemmeretten. På Bakkenteigen møtte vi også Utdanningsforbundet. Senterpartiet vil gi lærerne mer tillit og mer lønn. Mange studenter lovte oss å bruke stemmeretten!

På Tjøme besøkte vi Færder nasjonalpark, og gikk helt ut til vippefyret på Verdens ende i nydelig og stille sommervær. Der fikk vi høre hvor viktig landskapsvern er, og hvordan brukerinteresser og verneinteresser samarbeidet bra.

På Nøtterøy var temaet jordvern. Her har det vært drevet landbruk i flere tusen år på grunn av klima og jordsmonn. I Vestfold produseres ca 20 % av matkornet, og 25 % av grønnsakene som dyrkes i Norge. Nøtterøy er en viktig bidragsyter, og Senterpartiet vil bevare matjorda for fremtidige generasjoner.ˆ

I Tønsberg ble det naturlig å stoppe hos Nortura, siden Senterpartiet er over gjennomsnittet interessert i næringsmiddelindustri og matproduksjon. Visste du for eksempel at det jobber 29 nasjonaliteter på Nortura og at de stadig produserer nye produkter, nå også produkter uten kjøtt?

I Sandefjord besøkte vi Komplett, Norges største nettbutikk. Her så vi robotplukking av varer, fikk høre om et stort firma i utvikling, og diskuterte urettferdig subsidiering av utenlands netthandel. Senterpartiet vil ha vekk tollfri importgrense 350 kroner.

I Larvik fikk vi orientering om regjeringens planer om å spre UP i hele landet, i stedet for å beholde fagmiljøet i Stavern. Vi fikk også overrakt et nummer av Politiforum med ”politimester” Trygve Slagsvold Vedum” framsiden.

Turen ble avsluttet i Lardal der budskapet var fibernett til alle! Senterpartiet vil sikre tilgang til raskt bredbånd i hele landet. Med hjemmelaget kantarellsuppe fastslo jeg at ringen var sluttet, for dessverre var dårlig internettforbindelse også noe de slet med i Svelvik, der turen startet.

Vestfold Senterparti trengs på Stortinget. Muligheten er der, og Senterpartiet vil så mye mere enn å sikre raskt internett til alle. Gir du meg sjansen?