Tre firedeler av kommersielle barnevernstjenester leveres av fem store konsern, tre svenske og to norske, som har gjort barnevern og andre velferdstjenester til en særdeles lukrativ næring. Avkastningen er skyhøy. I følge Statistisk Sentralbyrå er det ingen næring som er mer lønnsom enn barnevern, fire ganger høyere enn gjennomsnittet i øvrig næringsliv.

Det er De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte, som skriver dette i en rapport på oppdrag fra For Velferdsstaten som er en allianse av 30 organisasjoner med nesten en million medlemmer. («Barnevern som profittarena)

At skattepengene brukes til profitt framfor velferd, opptar folk. Hele 88 prosent av befolkningen svarer at de er mot profitt i velferden. Fagbevegelsen og SV står sammen i denne kampen, og et forbud mot profitt er et av kravene som SV stiller til en ny regjering.

Barnevern utgjør bare en liten del av den totale virksomheten i disse omsorgskonsernene, som også driver stort innenfor blant annet hjemmetjenester, flyktningmottak, bo- og omsorgstjenester, sykehjem og rehabilitering.

De kommersielle selskapenes profitt stammer i stor grad fra lavere lønns- og pensjonskostnader enn i offentlige institusjoner, heter det i De Facto-notatet. Mari Trommald, direktør for BUFDIR som inngår avtaler med barnevernsinstitusjoner og fører tilsyn, sier til Dagbladet at det ikke er noen studier som viser at private firmaer leverer bedre kvalitet. Bufdir gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser. Det er heller ikke slik at de som er i private institusjoner er er mer tilfreds, sier Trommald.

Bufdir opplyser at forskjell i lønnskostnader begrunner mye av prisforskjellen mellom statlige og private barnevernsinstitusjoner. Dette handler i første rekke om ulike, men helt lovlige, arbeidstidsordninger, men også ulike pensjonsregimer for statlige, ideelle og kommersielle aktører.

Dette er problemer som fylkesleder Lise Kathrine Holm og fylkessekretær Vidar Byholt i Fellesorganisasjonen kjenner også fra Vestfold. FO organiserer barnevernspedagoger og sosionomer og viser for eksempel til et selskap som ikke vil gi lønnstillegg fordi selskapet går med underskudd, mens holdingsselskapet går med enorme overskudd.