I mange år har det vært utredningsarbeid i gang med sikte på å erstatte eldre fengselsbygg med nye fengsler som mer svarer til moderne fengselsdrift der samfunnssikkerhet og rehabilitering av innsatte har prioritet. Stortinget har nå bestemt at det skal bygges nye fengsler til erstatning for de mange gamle og mange stortingspolitikere arbeider iherdig for å få til nyetableringer i eget hjemfylke.

Ingen andre fylker har så mange små, gamle og uhensiktsmessige fengsler som Vestfold. Fengslene Larvik, Sandefjord, Sem og Horten står alle på lista over fengsler som skal nedlegges. I tillegg er det forslag om å nedlegge Hof. Til sammen snakker vi om flere enn 200 fengselsplasser og like mange arbeidsplasser. Vestfoldbenken har i perioden 2013-2017 gjort lite eller ingenting for å få til et nytt fengsel i fylket.

Venstre kan ikke akseptere at fengsler nedlegges uten at det etableres et nytt fengsel til erstatning for den kapasiteten som foreslås nedlagt. Vestfoldsamfunnet trenger statlige arbeidsplasser, handel og skatteinntekter. Politiet og domstolen trenger varetektskapasitet i nærmiljøet og rent samfunnsøkonomisk er man ikke tjent med kostnads- og tidkrevende reiseavstander til fengsler sør for Telemark eller nord for Oslo.

Vestfold Venstre vil derfor arbeide for at det i neste stortingsperiode settes i gang arbeid med å etablere et storfengsel i Vestfold.  Vestfold har to byggeklare tomter som begge har de nødvendige kvaliteter til dette formålet. Her er staten i den noe uvante, men gunstige posisjonen at det bare er å velge et av tomtealternativene. Det er derfor ingen god grunn for å vente. Vestfoldsamfunnet trenger nytt fengsel nå.

Carl-Erik Grimstad

Stortingskandidat Vestfold Venstre