Inviterer til stort klimaprosjekt

Ådne Naper (SV) og Sven Tore Løkslid (AP)

Ådne Naper (SV) og Sven Tore Løkslid (AP) Foto:

Av
DEL

LeserbrevSV og AP vil bruke de neste fire årene til en skikkelig klimainnsats fra fylkeskommunen, og inviterer til grønt politisk samarbeid.

Klimaendringene er reelle, de er over oss og vil bringe store konsekvenser. Samtidig ligger det store muligheter for Vestfold og Telemark i grønn omstilling.

Vi må ta i bruk de musklene vi har, også i fylkeskommunens regi. Dette blir kanskje det viktigste politiske prosjektet i den kommende fylkestingsperioden.

Vi må gjøre det vi kan gjennom enkle vedtak, som føringer for kjøp av nye kjøretøy, solceller på fylkeskommunale bygg, fase ut resten av oljefyr og vekte karbonavtrykk i alle offentlige anskaffelser. Det er allerede startet arbeid med klimabudsjettering, og vedtatte strategier i regional klimaplan må videreføres.

I tillegg må vi gjøre en større jobb med å bygge kompetansemiljøet vårt og vri virkemiddelapparatet over til grønne næringer for å nå fornybarsamfunnet. Til dette langsiktige arbeidet trenger vi politisk mot og reel vilje.

Vår grønne pakke:
• Gjøre trevirke til utgangspunktet for alle byggeprosjekter, og gjøre det slik at det er det mest miljøvennlige byggematerialet som ligger til grunn, og alternativer må utredes.

• Gjennomføre en større utredning av bruk av solceller i egen bygg masse

• Sikre vern av matjord og grønn byvekst i fylkeskommunens arealplaner

• Etablere en støtteordning for beitedyr i utvalgte landskapsområder, for å bevare kulturlandskapet og sikre ressursforvaltningen

• Få på plass byvekstavtale for Grenlandskommunene, og støtte tilsvarende for Vestfoldbyen.

• Prioritere gang- og sykkelstier og andre trafikksikkerhetstiltak foran økt framkommelighet for privatbilen i tettbygde strøk og byer

• Klimaindustri: Se på muligheten for opprette «klimaindustrifondet» for å støtte industri som kutter utslipp i egen produksjon.

• Legge reduksjon av klimagasser til grunn i fylkeskommunens handlingsplan for næringsutvikling

• Vekte karbonavtrykk i offentlige anskaffelser

• Opprette linjer eller programfag som omhandler klima, energi og miljøteknikk. Gjerne tett på de største vannkraftprodusentene og vertskommunene for kraftproduksjon

• Realisere biogassanlegg

• Strategi med handlingsplan for nullutslipp i transport: Hvordan gjøre transport elektrisk eller utslippsfri, og hvordan kan fylkeskommunen fremme utvikling av biogass, elektrisitet og hydrogen? Er førerløse kjøretøy løsningen?

• Strategi med handlingsplan for klimarobust landbruk: Hvordan legge til rette for utslippsreduksjon i matproduksjon, lønnsomhet i trevirke, samt gjør landbruket best mulig rustet til klimaendringene?

• Gjennomføre regional plan for økologi og artsmangfold

Ådne Naper SV
Sven Tore Løkslid AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags