Olav R. Eftedal (leder i Larvik Unge Høyre): Plan for å kutte klimautslipp i kommunen

Bøkeskogen i Larvik

Bøkeskogen i Larvik Foto:

Av
DEL

LeserbrevCirka 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunal virksomhet, ifølge Enova. Det betyr at kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken. En klimaplan bør inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer. Planen bør også omfatte energiproduksjon og energibruk, tilgang på ressurser og utslipp av klimagasser.
Kunnskap om lokale forhold er viktig for å utarbeide en god energi- og klimaplan, f. eks.: Oversikt over energibruk i ulike sektorene, Klimagassutslipp fra ulike sektorer, Tilgang på lokale fornybare energiressurser, Vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger, Tiltak og handlingsplan.
Flere kommuner har allerede en klimaplan, som for eksempel Stavanger kommune. Nå må vi sørge for at flere kommuner får det. Høyre vil bruke virkemidler som gjør at folk og næringsliv lettere velger grønne løsninger. Forurenser må betale, og det må lønne seg å være miljøvennlig.
Noen av grepene som gjøres er å legge til rette for et godt kollektivtilbud i hele kommunen, gå over til elbusser, sette opp solcellepaneler, elbil-ladepunkter, sykkel-og gangveier, plassere nye boligområder i nærheten av kollektivknutepunkter, bruke den betydelige innkjøpsmakten til kommunen for å velge grønne løsninger, reduksjon av engangsplast, effektiv energibruk, miljøvennlige byggeplasser og kildesortering.
Kommunene vet best selv hvordan de kan redusere utslippene. Klimamålene skal være ambisiøse, samtidig som det skal være levelig for folks lommebok og hverdag. Det skal være enkelt å gjøre klimavennlige valg enten du kjører buss eller bil, enten du er ung eller gammel, enten det er lange avstander, eller korte avstander.

En klimaplan skal vise hvordan kommunen skal jobbe med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Høyre er opptatt av å ta bruk alle gode krefter i lokalsamfunnet. Kommunene og næringslivet må spille hverandre gode med nye ideer og mer fornybare løsninger som lønner seg. Vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags