Radikal omstilling eller grønn-maling?

Av
DEL

MeningerMarit Kiste i MDG hadde et innlegg med denne overskriften for noen uker siden. Hun innleder:

«Erkjennelsen av at vi behøver tiltak mot global oppvarming har bredt seg til nesten alle politiske partier. For få dager siden kunne vi lese i ØP at Larvik Høyre mener klimaendringene er en av menneskehetens aller største utfordringer. De vil ha en offensiv klima- og miljøpolitikk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeiderpartiet har i valgavisa et kapittel om klima hvor de fastslår at klimautfordringene er vår tids største utfordring.

Det er veldig bra at vi har bred enighet om viktigheten av klimasaken. Men spørsmålet nå er hva de store partiene har tenkt å gjøre av konkrete tiltak for å nå klimamålene. MDG har holdt på med denne problemstillingen i lang tid, men er foreløpig et lite parti.»

Etter å ha lest programmene, konkluderer hun slik:

«Partiene bruker svake formuleringer som å fase ut, satse på, prioritere og vurdere. Kanskje vet de ikke nok om hva som kan gjennomføres eller de er usikre på hva de skal tørre å gjennomføre og når? Eller brukes dette språket for å grønnmale politikken? Høyre virker mer opptatt av grønne bygninger mens Ap vil gå inn for Byvekstavtale. Hvor mye reduksjon av klimagasser vil Byvekstavtalen kunne gi? Vil denne medføre bomring rundt sentrum? Kan jeg da få tilbud om en elbuss eller biogassbuss til byen hvert kvarter hele dagen? Blir det billigere for familier?»

Etter å ha lest programmene igjen, må dessverre også jeg konkludere med at det er mye grønnmaling! Slik har det også vært i denne perioden. Partiene stemmer mot konkrete forslag fra MDG, eller stemmer til nød for, etter at forslagene er kjørt gjennom den «svadageneratoren» Aftenposten mener regjeringsplattformene kjøres gjennom. Ap har mange ganger stemt mot punkter i den rødgrønne samarbeidsavtalen om å gjennomføre et grønt skifte i Larvik, noen ganger til og med mot «grønne» punkter i sitt eget valgprogram. SV og Rødt har vært (og vil etter programmene være) gode «grønne» samarbeidspartnere, likeså deler av Sp.

Mange grønne kandidater, spesielt unge og noen voksne og eldre, står på de forskjellige partienes lister. Ap har dessverre mistet noen yngre «grønne» kommunestyremedlemmer etter denne valgperioden, og bare et par «godt voksne» (Atle Bonstad og Bjørn Evensen) sier at de «brenner for» miljøet og naturen til glede for oss og våre etterkommere. H har fortsatt de «gode grønne damene» Marie Offenberg og Birgitte Gulla Løken på lista, og Birgitte har fått med seg datteren Zeriane. Øyvind Heyn og Tore Kay Landbø bør også nevnes. De «grønne damene» har nok slitt med å få med resten av partiet, spesielt gruppeleder Bjarne Steen, på «grønne» vedtak. UHs leder Olav R. Eftedal hadde et innlegg i ØP om klima- og energiplan og klimabudsjett, som sammenfaller helt med det MDG har arbeidet for i denne perioden. MDG har dratt resten av partiene et stykke i «grønn» retning, og bl.a. fått utarbeidet et klimaregnskap. Men neste kommunestyre bør bli mye «grønnere»!

Håpet er lysegrønt! Hvis alle partier får inn sine «grønne» kandidater, vil vi få et bedre grunnlag for samarbeide om «grønt skifte» i de neste 4 åra.

• Dersom du mener at klima, biologisk mangfold og overbelastning av naturens tåleevne er de viktigste utfordringene våre, bør du stemme på MDG.

• Hvis du av andre grunner vil stemme på et annet parti, kan du gi «grønne» kandidater på partiets liste personstemmer ved å sette et kryss i ruta foran navnet deres på lista.

• Du kan også føre opp «grønne» kandidater fra andre lister i feltet på neste side i det enkelte partiets liste, og på den måten hjelpe dem oppover på det andre partiets liste.

Ved personstemmer og «slengere» (hvis du stemmer på andre partier enn MDG) kan du selvfølgelig også påvirke rekkefølgen på MDGs liste, og hjelpe de «grønneste» oppover på lista.

Da krysser jeg fingrene for at vi får inn mange gode, grønne kandidater fra alle partienes lister, slik at vi sammen kan gjennomføre en nødvendig radikal grønn omstilling, og ikke bare fortsette med grønnmaling i kommende kommunestyreperiode!

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags