Satse på fellesskapet!

Av
DEL

MeningerJeg vil starte med en visjon og en klar målsetting: Vi som folkevalgte er valgt til å løse samfunnsoppgaver, skape et godt omdømme for Larvik, vise omverden at her i Larvik står vi sammen og drar «lasset « i samme retning. Vi har en gjensidig tillit og vi samhandler godt politisk og administrativt. Vi kan vise til resultater, og at vi gir rådmann og våre ansatte det nødvendige handlingsrom for å utføre sitt arbeid til beste for våre innbyggere. De aller fleste yter sitt beste ved å bli heiet på. Det motsatte er en utarmet organisasjon som ikke tør å handle og blir ineffektive. Dagens realitet er at jeg mener vi er på god vei, men vi har et stykke igjen å gå, men det skal vi klare.

Det bygges over 200 boenheter i Larvik kommune i året og det er etablert over 700 arbeidsplasser siden 2015, men vi må vi videre, vi trenger flere arbeidsplasser og flere innbyggere. Vi må løse oppgavene på en ny måte og etter hvert som samfunnet endrer seg. Vi har hatt et fokus på den kommunale tjenesteproduksjonen, barnehage og skole, bolig og næring. Idrett og kultur er også et viktig område for å gi et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper. Det mangfoldet vi kan vise til av natur og friluftsområder er også viktig elementer i folks hverdag og livskvalitet. Det mener jeg vi har forvaltet på en god måte.

Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av trygghet og muligheter for alle. Det er derfor vi har bygd nye skoler, ny barnehage, nye omsorgsboliger. Vi har satset på hjemme-rehabilitering, slik at de som ønsker det kan trenes opp hjemme. Vi trenger sterkere fellesskap for å gi gode kommunale tjenester. Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig.

En god barndom varer hele livet. Den skaper trygge voksne som bidrar positivt i samfunnet vårt. 2000 av 5000 elever i Larvik-skolen har fått nye skolebygg de siste årene. Kvalitet på skole, ren luft, gode materialer, tilpassede undervisningsrom har gitt gode læringsmiljøer. Vi kan også vise til videreutdanning av lærere og økte lærerressurser. Alle disse tiltakene er sannsynlig hovedgrunnen til at vi siden 2011 har økt grunnskolepoengene hvert eneste år. Det at vi har graderte satser og søskenmoderasjon i SFO og barnehage, ser vi på som et godt sosialt utjevningstiltak.

Arbeiderpartiet vil ha et seriøst arbeidsliv. Det er derfor vi også har bestemmelser og stiller krav til de som skal få oppdrag av kommunen. Dette vil vi nå ta opp på nytt. Arbeiderpartiets mål er å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser ved at vi benytter de strengeste seriøsitetsbestemmelsene som er tilgjengelige og hovedregelen i kommunen skal være hele og faste stillinger. Summen av dette er at vi får bedre arbeidsvilkår for ansatte og mer igjen for pengene. Dette er god politikk for alle!

Klimaendringene er vår tids største utfordring. En utfordring vi tar på alvor. Vår vedtatte klimaplan følges opp og revideres. Kommunens klimaregnskap skal legges til grunn for fremtidig planlegging. Drikkevannet vårt er trygt og skal forbli trygt. Arbeiderpartiet skal gjøre kommunen «grønnere» og bedre miljøet, men dette må gjøres i realistiske former med bred deltakelse i «klimakampen»

Arbeiderpartiet vil ha en byutvikling som gir oss vekst og utvikling og som er attraktiv for unge mennesker å bo å leve i.

Overalt i kommunen er det folk som gjør hverdagen bedre for andre. Det takker vi for. Frivilligheten, kulturen, næringslivet, kommunen og nabolaget. Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for at det skal gis gode muligheter for deltakelse. Det får fram det beste i oss alle !

Undertegnede og mitt parti takker for alle gode innspill, ros og ris gjennom de siste 8 år. Gir du en stemme til arbeiderpartiet, skal du vite vi fortsatt vil bygge et sterkere fellesskap, en politikk som er god for folk i Larvik. I hele vår langstrakte kommune med alle våre flotte steder med sin egen identitet og særpreg. Gå inn på vår hjemmeside, sjekk vårt politiske regnskap og program.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags