Skattekutt: ressurs-kutt i kommuen

PENGER:  Larvik kommune trenger økte ressurser fra staten, skriver SVs Gunnar Eliassen.

PENGER: Larvik kommune trenger økte ressurser fra staten, skriver SVs Gunnar Eliassen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet skal gis mer skattelettelser sier regjerings kameratene. Det er årlig gitt 25 milliarder i skattelette av regjeringa til nå sies det.
25 000 000 000 kroner mindre skatt fordelt på hver innbygger i Norge (bruker 5 mill personer, for enkelthets skyld), utgjør 5000 kr per person i året. Det betyr at for en familie på 4 skulle skatteletten vært gjennomsnittlig 20 000 kr årlig. Men sånn er det jo ikke, hvor mange har merka det på familieøkonomien? Og for Larviks befolkning som nå er ca 48000 så utgjør tallet samla 230 millioner kroner. Vel, skatteletten er ikke gitt gjennomsnittlig, noen har fått mye og andre lite. Uten at skattelette ble gitt kunne regjeringa direkte gitt dette beløpet videre til kommunene i sin overføring til kommunene, i sitt rammetilskudd?!
Hadde Larvik kommune fått økt sitt rammetilskudd fra regjeringa med ca 230 mill årlig ville det bety en økning i rammetilskuddet på ca 20%! Det hadde vi i kommunen garantert brukt til å gi flere arbeidsplasser, skal vi raust si 250-300 årsverk til helse og omsorg og skole!
Men kommunen får relativt sett færre ressurser til å løse mer krevende oppgaver fordi færre jobber, flere blir pensjonister og vi får større hjelpebehov i en aldrende befolkning.
Dette gjelder særlig innen tjenester som barnehage, skole og omsorg.
Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver i kommuneproposisjonen 2019 at «Den demografiske utviklingen har gjort at det de siste årene i gjennomsnitt har kostet i underkant av 2, 5 mrd. kroner ekstra i året å opprettholde samme standard og dekningsgrad i tjenestetilbudet fra det ene året til det neste. Om ti år er det beregnet at det årlig vil koste rundt det dobbelte», altså om lag 5 mrd. kroner årlig.
Med dette perspektivet fra regjeringa trenger Larvik kommune økte ressurser fra staten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags