Stem taktisk, ikke stem regjeringspartiene.

Alle i Vestfold og Telemark må bruke sin stemmerett til å gi regjeringen et sterkt signal.

Alle i Vestfold og Telemark må bruke sin stemmerett til å gi regjeringen et sterkt signal. Foto:

Av
DEL

LeserbrevUnder valgkampen før stortingsvalget i 2017 oppfordret Vern om Grenland Nei til deponi (VoG) velgerne å stemme taktisk. Dette var antakelig en medvirkende årsak til at partiet Venstre klarte å karre seg over sperregrensen, og fikk noen taburetter på stortinget og forhandlet seg inn i regjering. Nettopp det deponimotstanderne i Grenland Og Telemark ønsket seg. Dette er et godt eksempel på at din stemme er viktig, og den teller.

Skal vi gjennom en folkeaksjon sammen gjennomføre en politisk valg demonstrasjon, som vil ryste Erna, Siv, Kjell Ingolf og Trine langt inn i partiorganisasjonene?

Som deponi motstander oppfordrer jeg deg under årets kommune- og fylkesvalg til å stemme taktisk.
Ikke stem regjeringspartiene H, FrP, KrF eller V.
Og hvorfor ikke det?
Hvis vi kollektivt i Vestfold og Telemark velger disse partiene bort når vi stemmer, vil en slik stemmeflukt ryste en samlet regjering. I disse dager ser vi godt hvordan en velgerflukt påvirker regjeringskorridorene.
Det kan virke som regjerings partiene sentralt, ikke lenger kjenner grasrota i eget parti. For det er ingen tvil om at alle politiske partier i Telemark og Vestfold lokalt er imot deponi i Brevik. Lokalt arbeides det svært aktivt opp mot de sentrale partiorganisasjonene og regjering i denne saken.
Folkeaksjonen VoG som gjør en formidabel innsats i saken, samt alle dere som støtter og er folkebevegelsen, som deltar i demonstrasjon etter demonstrasjon er helt avgjørende for saken.
Sammen har vi utrettet mye, men så langt fremstår vi ikke som noen trussel for regjering og beslutningstakere.
Gjennom folkeaksjoner og hardt arbeid, har vi sammen maktet å trenere regjeringens avgjørelse i saken, men hvem vet hva det såkalte ekspert utvalget anbefaler. Det komiske ved ekspertutvalget, er at ingen er eksperter på behandling av farlig avfall, eller teknologi som kan behandle dette. De er direktører og næringslivstopper som skal komme med en anbefaling basert på andres innspill til dem.

Det er makt og posisjoner som gjelder for de politiske partiene. Og hvis velgerne, altså du og jeg, ikke stemmer på dagens regjeringspartier er deres makt og posisjon truet.
Da først tror jeg de vil lytte.
Vi må gi regjeringen et klart budskap gjennom stemmeseddelen for å synliggjøre det som venter dem ved stortingsvalget om to år, hvis de velger å gå videre med planene om et deponi i Brevik.

På denne måten kan vi også hjelpe Venstre og Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen med den jobben vi håpet han og partiet skulle gjøre da vi stemte taktisk under stortingsvalget i 2017.

Jeg er klar over at vi her må ofre de lokale partiene for å oppnå gehør hos moderpartiene. Men det er nytt valg om fire år, mens deponiet vil være der til evig tid.

Sammen er vi sterke folkens, og i sangen synger vi " Syng høyt kamerater og la meg få høre, at dere står sammen med meg".

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags