Unge og ruspolitikk

Dyrket cannabis: Mannen drev en plantasje i blokkleiligheten sin.

Dyrket cannabis: Mannen drev en plantasje i blokkleiligheten sin. Foto:

Av
DEL

Meninger
To avisinnlegg i ØP 3. september tar opp Unge Venstres framstøt angående legalisering av cannabis. Begge innleggene uttrykker sin bekymring og beskriver virkningen og bakgrunnsproblemer rundt temaet. 

I likhet med firebarnsmamma Jeanette Broager Meyer og Robin Lund kan vi i lokallaget til Larvik Venstre ikke påskryte oss detaljert kunnskap i rus- og narkotikaspørsmål. Det er derfor med stor forsiktighet vi kommenterer og svarer. Men vi velger å svare opp fordi vi tar bekymringer og innspill fra innbyggerne våre alvorlig. Uansett om det er kritikk eller støtte. Argumentene forfatterne kommer med, er så absolutt forståelige. Det som er veldig interessant er at begge viser til prinsipielle andre utfordringer knyttet til utsagnene fra Unge Venstre.

Vi sikter her til spørsmålet om når har et samfunn forandret seg så mye at lovverket må forandres, eller er det ikke ønskelig med lovverksforandring i det hele tatt? 

Hva er grunnen til at unge søker til narkotika og hvordan kan man forhindre det? 

Hvilke støttende og forebyggende tiltak trenger samfunnet og skolen? 

Er ytringsfriheten beskåret hvis Unge Venstre nektes å fremme sine synspunkter i skoledebatten? 

Hvor langt skal ytringsfrihet gå?

Alle disse tema er fundamentalt viktige og bør absolutt drøftes både i private og i offentlige rom slik at man i fellesskap kan finne den rette løsningen for samfunnet.

Det at debatten tas opp offentlig, er etter vårt syn en positiv effekt av Unge Venstres framstøt. Når det er sagt, så ligger alt som går utover dette lagt utenfor hva vi kommunale politikere kan tillate oss å sette på dagsorden. Vi fokuserer på lokale spørsmål som for eksempel å få flere miljøterapeuter og helsesykepleiere inn i skolen.

Med stor takk til engasjerte medborgere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags