Høyres skremselspropaganda

Av
DEL

LeserbrevNår vi i ØP 29. juli kan lese et Høyre-innlegg om at «Arbeiderpartiet støtter kommunister», virker dette som et desperat gufs fra fortida. Som da man kjempet mot å gjøre Grunnloven av 1814 demokratisk, for «de Samfundsklasser der eie Landet, (…) bør ogsaa have den største Indflydelse paa Ledelsen af Landets anliggender.» Og fram til 1919 klarte samfunnseliten med stort hell å sikre sin private eiendoms- og styringsrett ved å hindre alminnelig stemmerett. Uansett hva som ellers skjedde, måtte allmuen aldri få avgjørende politisk makt. Problemet var ikke, som professor Torkel H. Aschehoug sa i 1869, at arbeiderne manglet opplysning, men at de var så tallrike.

Men nå er alminnelig stemmerett innført og høyresiden må ty til skremsler og propaganda for å sikre sine privilegier. Den store trusselen som settes opp er kommunistene, men hva har ikke kristendommen og kapitalismen skapt av kriger og elendighet gjennom historien? Og fortsatt er det dagens form for kapitalisme, nyliberalismen, med sitt evige krav om økonomisk vekst, som truer menneskenes eksistens på denne kloden. Behovet for en radikal kursendring er skremmende stort, men høyresiden er mer opptatt av at noen føler «skam» over den lite bærekraftige måten vi nå lever på.

Private kommersielle aktører finner tydeligvis det offentlige som et meget lukrativt marked med godt fortjenestemuligheter, noe Finansavisen nylig har påvist. Om ikke dette er nok, kan man jo lese Gunnar Stavrums bok «Sirkus Stordalen», hvor vi eksempelvis kan se at han i praksis kjøpte Capona med selskapet egne verdier, betalte gjeld ved å selge unna hoteller og selv satt igjen med kontrollen av verdier for 3,5 milliarder kroner. En velprøvd oppskrift. Legg så til at organisert kriminalitet som blir begått av organiserte kriminelle nettverk ofte skjer på tvers av landegrenser med bruk av ny teknologi og gjennom lovlige virksomheter. Her er det så mange og store problemer at vi bør være sjeleglade om vi klarer å holde de offentlige velferdstjenester under demokratisk og folkevalgt kontroll.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags